B2B portal
Iskanje

Impol
v številkah

Vir: letno poročilo za leto 2021

64.163
Dodana vrednost po zaposlenem (v eur)
2,81
razmerje med neto zadolženostjo in doseženim EBITDA
69,63
milijona EUR EBITDA
35,52
milijona EUR čistega dobička po obdavčitvi
258.000
ton izdelkov je znašal obseg prodaje

Transakcijski
računi

 

TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL 2000, D. D.
TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL, D. O. O.
TRANSAKCIJSKI RAČUNI OSTALIH DRUŽB SKUPINE IMPOL
TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL STANOVANJA, D. O. O.