B2B portal
Iskanje

Impol
v številkah

Vir: letno poročilo za leto 2023

78.924
Dodana vrednost po zaposlenem (v eur)
0,98
razmerje med neto zadolženostjo in doseženim EBITDA
83,03
milijona EUR EBITDA
45,44
milijona EUR čistega dobička po obdavčitvi
210.400
ton izdelkov je znašal obseg prodaje

Transakcijski
računi

 

TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL 2000, D. D.
TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL, D. O. O.
TRANSAKCIJSKI RAČUNI OSTALIH DRUŽB SKUPINE IMPOL
TRANSAKCIJSKI RAČUNI DRUŽBE IMPOL STANOVANJA, D. O. O.