B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec julij 2022 znaša: 307,90 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

Avgust, 2022

Sklepi 25. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., sporoča, da je bil na skupščini družbe, ki je potekala dne 21. 7. 2022, sprejet sklep o izplačilu dividend delničarjem družbe, in sicer se bodo delničarjem izplačale dividende v višini 6,00 EUR bruto na delnico.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2022 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 6,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov, kar pomeni, da bo upravičenec prejel 4,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved, oziroma jo po novem lahko, če to izrecno želi in o tem obvesti FURS.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI-1) družba IMPOL 2000, družba za upravljanje, d. d. (v nadaljevanju IMPOL 2000, d. d.) objavlja naslednje sporočilo:

Družba IMPOL 2000, d. d., obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 20.7.2022 od delničarja Kranjc Danila prejela obvestilo v skladu s 141. členom ZTFI-1 o preseganju 5 % praga pomembnega deleža v družbi IMPOL 2000, d. d.

Delničar Kranjc Danilo je na dan 22. 6. 2022 presegel 5 % prag pomembnega deleža in je imel na ta dan 53.343 delnic družbe IMPOL 2000, d. d., kar predstavlja 5,02 % delež glasovalnih pravic.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

 

V Slovenski Bistrici, 20. 7. 2022

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

  • Prodam 100 delnic Impola 2000, d. d.  Zbiram ponudbe za nakup. Tanja (040 261 834). (objavljeno september 2022)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 488 053. (objavljeno avgust 2022)
  • Kupim 100 delnic družbe Impol 2000, d. d., po ceni 105 EUR za delnico. Pokličite na 041 647 483. (objavljeno avgust 2022)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 224 110. (objavljeno junij 2022)
  • Kupim večjo količino delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 051 673 048. (objavljeno junij 2022)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 622 852. (objavljeno junij 2022)