B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec april 2022 znaša: 288,22 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

Maj, 2022

Sklepi skupščine

Družba Impol 2000, d. d., objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala v petek, 16. 7. 2021.

Na skupščini je bilo prisotnih 589.017 delnic z glasovalno pravico oziroma 55,46 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico. Skupščino je vodil predsednik skupščine Jernej Čokl. Vabljena je bila notarka Anja Škrk Krajnčič. Za preštevalki glasov sta bili izvoljeni Urška Kvas in Darja Spindler. Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti soglasno.

Skupščina je sklenila, da se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 4.267.068,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer se delničarjem izplačajo dividende v višini 4,00 EUR bruto na delnico. Ostali del bilančnega dobička v višini 32.613.008,96 EUR  ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do konca septembra 2021 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2021.

 

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 4,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 27,5 odstotka, kar pomeni, da bo upravičenec prejel 2,90 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

 

  • Prodam 40 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 208 078. (objavljeno april 2022)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 070 264 327. (objavljeno marec 2022)
  • Prodam 512 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 903 735. (objavljeno marec 2022)
  • Prodam 107 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 070 863 869. (objavljeno februar 2022)
  • Kupim večji paket delnic družbe Impol 2000, d. d., in sem pripravljen ponuditi višjo ceno. Pokličite na 051 673 048. (objavljeno januar 2022)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 222 820. (objavljeno januar 2022)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 786 895. (objavljeno januar 2022)
  • Kupim večji paket delnic družbe Impol 2000, d. d., po ceni 72 evrov za delnico. Pokličite na 041 758 085. (objavljeno januar 2022)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 070 874 800. (objavljeno december 2021)