B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec november 2020 znaša: 213,59 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

December, 2020

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Impol 2000, d.d., Partizanska 38, Slovenska Bistrica, objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d.d., ki je potekala dne 17. 7. 2020.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani skupine Impol, www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

 

 

Datum objave: 22. 7. 2020

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

  • Kupujem 200 delnic Impola 2000, d. d. Ponudim 60 EUR/delnico. Zainteresirani prodajalci pokličite na 041 821 229. (objavljeno 9. 11. 2020)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Zainteresirani prodajalci naj pokličejo na telefonsko številko 051 673 048. (objavljeno 20. 10. 2020)