B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec februar 2023 znaša: 322,08 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

Marec, 2022

Sklepi 25. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., sporoča, da je bil na skupščini družbe, ki je potekala dne 21. 7. 2022, sprejet sklep o izplačilu dividend delničarjem družbe, in sicer se bodo delničarjem izplačale dividende v višini 6,00 EUR bruto na delnico.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2022 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 6,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov, kar pomeni, da bo upravičenec prejel 4,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved, oziroma jo po novem lahko, če to izrecno želi in o tem obvesti FURS.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI-1) družba IMPOL 2000, družba za upravljanje, d. d. (v nadaljevanju IMPOL 2000, d. d.) objavlja naslednje sporočilo:

Družba IMPOL 2000, d. d., obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 20.7.2022 od delničarja Kranjc Danila prejela obvestilo v skladu s 141. členom ZTFI-1 o preseganju 5 % praga pomembnega deleža v družbi IMPOL 2000, d. d.

Delničar Kranjc Danilo je na dan 22. 6. 2022 presegel 5 % prag pomembnega deleža in je imel na ta dan 53.343 delnic družbe IMPOL 2000, d. d., kar predstavlja 5,02 % delež glasovalnih pravic.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

 

V Slovenski Bistrici, 20. 7. 2022

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.
AKTUALNI OGLASI
 • Prodam 200 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 030 400 697. (objavljeno maj 2023)
 • Prodam osem delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 538 806. (objavljeno marec 2023)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 552 153. (objavljeno marec 2023)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 051 325 253. (objavljeno februar 2023)
 • Prodam 96 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 537 859. (objavljeno februar 2023)
 • Prodam 107 delnic družbe Impol 2000, d. d. Cena: 23.540 EUR. Pokličite na 070 863 869. (objavljeno januar 2023)
 • Prodam 600 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 422 591. (objavljeno januar 2023)
 • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 069 927 075. (objavljeno januar 2023)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 222 820. (objavljeno januar 2023)
 • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 463 677. (objavljeno december 2022)
 • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 454 781. (objavljeno december 2022)
 • Prodam 107 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 070 863 869. (objavljeno december 2022)
Kakšen je postopek prodaje oziroma nakupa delnic družbe Impol 2000, d. d.?
Primer kupoprodajne pogodbe