B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec april 2024 (prvi začasni, nerevidirani rezultat) znaša: 350,58 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

Maj, 2024

Objava 27. sklica skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, d. d., in na podlagi svojega sklepa z dne 30. 5. 2024 upravni odbor družbe Impol 2000, d. d., sklicuje skupščino delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki bo v petek, 12. julija 2024, ob 13. uri v sejni sobi na sedežu družbe na naslovu Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, ob prisotnosti notarke Anje Škrk Krajnčič.

Sklic 27. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., in gradivo za delničarje sta objavljena v pripetih dokumentih.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI-1) družba IMPOL 2000, družba za upravljanje, d. d. (v nadaljevanju IMPOL 2000, d. d.) objavlja naslednje sporočilo:

Družba IMPOL 2000, d. d., obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 20.7.2022 od delničarja Kranjc Danila prejela obvestilo v skladu s 141. členom ZTFI-1 o preseganju 5 % praga pomembnega deleža v družbi IMPOL 2000, d. d.

Delničar Kranjc Danilo je na dan 22. 6. 2022 presegel 5 % prag pomembnega deleža in je imel na ta dan 53.343 delnic družbe IMPOL 2000, d. d., kar predstavlja 5,02 % delež glasovalnih pravic.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

 

V Slovenski Bistrici, 20. 7. 2022

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.
AKTUALNI OGLASI
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 068 689 927. (objavljeno april 2024)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 971 926. (objavljeno marec 2024)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 031 375 710. (objavljeno marec 2024)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 821 229. (objavljeno januar 2024)
  • Prodam 474 delnic družbe Impol 2000, d. d. Ponudbe lahko pošljete na naslov Prikaži e-naslov (objavljeno januar 2024)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 231 670. (objavljeno december 2023)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Ponudbe lahko pošljete na naslov davorin.slamberger@gmail.com  (objavljeno november 2023)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 219 122. (objavljeno oktober 2023)
  • Prodam 340 delnic družbe Impol 2000, d. d. Lahko tudi manjšo količino. Pošljite, prosim, vašo ponudbo na e-mail: 1zarko234@gmail.com. (objavljeno september 2023)
Kakšen je postopek prodaje oziroma nakupa delnic družbe Impol 2000, d. d.?
Primer kupoprodajne pogodbe