B2B portal
Iskanje

Sinergija uporabnih znanj

Podjetje IMPOL svoje delo nenehno nadgrajuje in razvija v sodelovanju z univerzami, inštituti in razvojnimi organizacijami. Partnerskim organizacijam omogočamo uporabo naše tehnologije in opreme ter s tem preverjanje raziskovalnega dela v praksi. V sodelovanju prihajamo do novih spoznanj, ki vplivajo na razvoj izdelkov in posodabljanje proizvodnih procesov.

Sodelovali smo pri številnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so pomembno prispevali k napredku znanosti, obenem pa so naše proizvodne procese obogatili s praktičnimi orodji za še bolj kakovostno delo in doseganje odličnih poslovnih rezultatov.

Naši najpomembnejši
partnerji

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Institut Jožef Stefan, Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Člani GZS (Gospodarska zbornica Slovenija)
Člani ŠGZ (Štajerska gospodarska zbornica)
Člani SRIPa MatPro (Strateško razvojno inovativna partnerstva, Materiali kot končni produkti)
Člani avtomobilskega grozda in SRIPa ACS+
Člani EAA (European Aluminium is an industry association)
Člani združenja GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie)
EAFA - European Aluminium Foil Association
ASI member – Aluminium Stewardship Initiative
GLAFRI - The Global Aluminium Foil Roller Initiative
SDM - Slovensko združenje mikroskopistov