B2B portal
Iskanje

Z merili najvišje kakovosti

Tehnična dovršenost, doseganje visokih standardov kakovosti in uporaba vrhunske proizvodne opreme so le trije vidiki proizvodnje aluminijevih stiskanih izdelkov. Podjetje Impol s pomočjo nenehnega razvoja in sodelovanja s strokovnjaki za litje skupaj s kupci razvija posebne zlitine, ki izdelkom omogočajo nadstandardne mehanske lastnosti. Obenem smo kakovost proizvodne opreme in obseg proizvodnje v zadnjem času še povečali. To nam omogoča, da sprejmemo tudi velika naročila uglednih kupcev s področja avtomobilske, letalske in vesoljske industrije ter jim zagotovimo kratek dobavni rok.


Stiskanje, vlečenje in toplotne obdelave

Odvisno od namena uporabe izvajamo različne procese izdelave. Pri vročem iztiskanju iztiskujemo ogret material (okroglico) na temperaturo, ki je nekaj 10 °C nižja, kot je temperatura solidus krivulje. Material, ki se uporablja za iztiskanje, 100-odstotno avtomatsko pregledujemo z ultrazvočno napravo, ki omogoča ultrazvočni pregled drogov skladno s standardi AMS-STD-2154, MIL-STD-2154 ali ASTM B594 razreda B in A. Okroglice iztiskavamo s pomočjo hidravlične iztiskalnice skozi jekleno matrico. Od oblike odprtine matrice je odvisna dimenzija in oblika izdelka. Za iztiskanje se uporabljata dva postopka, in sicer direktno in indirektno iztiskanje. Uporablja se različno orodje (matrice), ki je lahko ravno ali s predkomoro, predvsem za palice, za votle profile pa se uporablja komorno orodje. S komornim orodjem dobimo izdelke s šivom, izdelke brez šiva pa iztiskamo s trnom (brezšivne cevi).

Proces izdelave palic, cevi in profilov obsega operacije, ki omogočajo proizvodnjo visokokakovostnih, toplotno obdelanih izdelkov: homogenizacija in struženje, segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah, hladno in toplotno obdelavo ter ravnanje in razrez materialov.

V proizvodnem procesu imamo različne direktne iztiskalnice nazivnih moči od 12 do 55 MN ter eno indirektno iztiskalnico nazivne moči 35 MN. Dimenzije, ki jih lahko iztiskamo, so od 8 do 180 mm za palice ter do 320 mm za profile z očrtanim krogom.

Hladna obdelava (vlečenje) izdelkov poteka na standardnih napravah za vlečenje in linijah za kontinuirano vlečenje (vlečenje, ravnanje, razrez). Impol izdeluje iztiskane in vlečene palice, cevi in profile vseh standardnih dimenzij skladno s svetovnimi standardi.

Posebno pozornost namenjamo breznapetostnim stanjem, zlitinam za obdelavo na avtomatih (strojna obdelava) in palicam za kovanje. Po končanem proizvodnem procesu lahko na zahtevo kupca izdelke tudi 100-odstotno ultrazvočno preverimo.


Skupine zlitin

Omenjene izdelke v Impolu izdelujemo iz zlitin, ki jih delimo v dve skupini: avtomatne zlitine in druge skupine aluminijevih zlitin.

 

Tabele lastnosti:

 

AVTOMATNE ZLITINE
SKUPINE ALUMINIJEVIH ZLITIN

 

Izdelke izdelujemo glede na namen uporabe s stiskanjem, z vlečenjem in s toplotno obdelavo. Zgoraj navedeni standardi veljajo tudi za te načine obdelave. Izdelke lahko ponudimo tudi po drugih standardih oziroma po dogovoru s kupcem.