B2B portal
Iskanje

Vizijo spreminjamo v tehnologijo

Skupino Impol zaznamuje več kot 190 let tradicije, ki daje našemu imenu pečat zanesljivosti. A znanje in izkušnje predstavljajo le temelj naše kakovosti. Da ostajamo v koraku s časom ali celo pred njim, moramo ves čas zreti naprej. Nenehno vlaganje v razvoj in spodbujanje inovacij povečuje naše prednosti pred konkurenco. Naša vizija je preplet inovacij, izboljšav, rasti proizvodnje in povečevanja fleksibilnosti. Napredek skupine Impol sloni na pomembnem sodelovanju z uglednimi znanstvenimi inštitucijami.

Vključenost v številne zahtevne projekte, s katerimi smo pomembno prispevali k razvoju znanosti, dodatno govori o tem, da se podjetje zaveda pomena vlaganj v nova znanja, razvoj in inovacije. Med najpomembnejše dosežke štejemo tudi sodelovanje pri razvoju nanotehnologije in izdelavo zlitin ter delov za satelite.

Razvoj

Napredek kot osnovno gonilo organizacije

Nova znanja ustvarjajo nove tehnologije. Nove tehnologije dajejo inovativne izdelke. Z njimi zadovoljujemo potrebe partnerjev in kupcev. S kakovostjo, fleksibilnostjo in inovativnostjo pa skozi leta potrjujemo ime zanesljivosti, tudi ko gre za najzahtevnejše industrije.

Impol je pomen razvoja in inovacij vtkal v sam sistem podjetja. Svojo dejavnost razvijamo s pomočjo timskega dela raziskovalne skupine strokovnjakov, pri čemer uporabljamo interdisciplinarni pristop in s tem celovito zadovoljujemo potrebe kupcev. Naša raziskovalna skupina je registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

S pomočjo raziskovalnega dela v podjetju optimiziramo procese, razvijamo nove tehnologije, proizvajamo nove izdelke in izboljšujemo kakovost svojega dela. Razvojno delo poteka na podlagi raziskovalnih nalog naših strokovnjakov. Premišljenost in analitičen pristop k razvoju se iz leta v telo izkazuje za izjemno učinkovitega, saj so vse naše dosedanje naložbe dosegle želene rezultate.

>70
različnih zlitin
>200
kemijskih sestav

Smo lastniki treh patentov

#1 Patent
za postopek izdelave aluminijevih folij iz kontinuirano ulitega traku, debeline 6 mm
#2 Patent
za postopke izdelave in uporabe različnih aluminijevih avtomatnih zlitin
#3 Patent
številka SI 24911 A: visokotrdna aluminijeva zlitina Al-Mg-Si in njen postopek izdelave