B2B portal
Iskanje

Zdravje kot osnovna vrednota

Zdravje in varnost naših ljudi sta prioriteti našega dela. S številnimi aktivnostmi na dnevni bazi izboljšujemo delovne pogoje in zmanjšujemo možnosti delovnih nezgod. Na področju varnosti imamo v podjetju postavljene izjemno visoke standarde. Ob enem med svoje zaposlene širimo zavedanje o zdravem načinu življenja in spodbujamo zdrav življenjski slog. Uporabljamo celosten pristop usposabljanj, komunikacije, nagrajevanja in preventivnega delovanja na področju promocije zdravja in varnosti. Pri vodenje poklicnega zdravja in varnosti se ravnamo po standardu ISO 45000 (OHSAS 18001), ki smo ga pridobili leta 2000.

Cilji zagotavljanja varnosti
in zdravja zaposlenih

povečevanje zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na temelju dobrih delovnih pogojev
graditi organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta

Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču