B2B portal
Iskanje

Uresničujemo najzahtevnejše želje

Razvoj trga in vedno nove potrebe kupcev zahtevajo vizionarski pristop. Svojo vizijo in zahteve kupcev združujemo z izjemno tradicijo, novimi znanji in izkušnjami. Rezultat vsega so izdelki vrhunske kakovosti, preverjeni v lastnem laboratoriju.

Nesporna kakovost je primarna obljuba našim kupcem, tudi ko gre za najinovativnejše, na novo razvite izdelke. Vselej svojo kakovost podpiramo s številnimi raziskavami, znanstvenimi pristopi in preizkusi. In nenehno ostajamo v koraku z novitetami. Še več. Sami razvijamo izdelke, ki nudijo izboljšane lastnosti in še bolj zadovoljujejo potrebe razvijajočega se trga.

Cilji zagotavljanja najvišje kakovosti

Poslovna rast
dolgoročna finančna varnost in rast dodane vrednosti na zaposlenega
Rast zadovoljstva odjemalcev
z vse boljšim obvladovanjem rokov in pravočasnih dobav ter zmanjševanjem pritožb odjemalcev
Razvoj in vlaganja
v izdelke s ciljem vključevanja naprednih tehnologij in ustvarjanja inovativnih izdelkov

Investicije

Z razvojem ostajamo vrhunski

Ne glede na izjemno tradicijo, trenutno kakovost in ime naših izdelkov – naš pogled je nenehno usmerjen naprej. Zavedamo se pomena vlaganja v nova znanja, saj le ta omogočajo, da ostajamo v koraku z vedno novimi zahtevami kupcev. In jih zmoremo tudi zadovoljevati na najvišji ravni. V zadnjih desetih letih smo za razvojne, investicijske projekte namenili več kot 400 milijonov evrov, s čimer smo posodobili proizvodno opremo, povečali proizvodne kapacitete, izboljšali kakovost naših izdelkov in uspeli razviti nove zahtevne izdelke.

Vedno preverjena kakovost

Preverjena kakovost je obljuba, ki izhaja iz lastnih kontrolnih procesov. Pri zagotavljanju konsistentne kakovosti se zanašamo na preiskave, testiranja, merjenja in nenehno spremljanje procesov proizvodnje. Vse to nam omogočata dva velika laboratorija: laboratorij za metalurške raziskave in laboratorij za metalografske raziskave.

Laboratorij za metalurške preiskave
Laboratorij za metalografske preiskave
Laboratorij za kemijske preiskave