B2B portal
Iskanje

Odličnost v dejanjih. S pogledom naprej.

Predelava aluminija v izdelke najvišje kakovosti je tisto, na čemer sloni naša identiteta. A naše ime odraža še mnogo drugih odlik. Fleksibilnost. Inovativnost. Trajnostna usmerjenost. Podpora kupcem. Rast in razvoj. Posluh za ljudi in okolje. Vse to soustvarja znak kakovosti podjetja Impol. Naša vizija je še naprej povečevati obseg predelave in dodelave izdelkov iz aluminija, ob tem pa želimo ustvarjati odlično delovno klimo, zmanjševati negativne vplive na naravno okolje, pozitivno prispevati k napredku lokalne skupnosti, fleksibilno zadovoljevati spreminjajoče potrebe trga in nuditi konstantno podporo svojim kupcem. S posluhom za potrebe svojih strank se želimo razvijati, rasti, osvajati nova znanja in uvajati najsodobnejšo tehnologijo na področju predelave aluminija.

Vizija

Proizvajati izdelke iz aluminija z neprestanim povečevanjem stopnje predelave in dodelave.

 

Poslanstvo

Predelava aluminija v izdelke, ki kupcem zagotavljajo zanje najvišjo možno vrednost in s tem zadovoljevati potrebe kupcev, zaposlenih, lastnikov, okolja in drugih déležnikov. Pri tem potrebe kupcev zadovoljevati z nudenjem za njih najboljšega servisa.

Vrednote

Inovativnost

– skupaj s kupci razvijamo proizvode za zadovoljevanje njihovih potreb, skrbimo za inovativnost in stalno izobraževanje zaposlenih.

 

Marljivost

– s timskim delom zagotavljamo sodelovanje vseh zaposlenih in s tem ustvarjamo zaupanje v Impol na trgu ter zanesljivost naših storitev.

 

Prilagodljivost

– naše storitve odlikujejo hitrost, učinkovitost in transparentnost, kar zagotavljamo z neposrednimi stiki s kupci.

 

Odličnost

– zagotavljamo kakovost, kreiramo ideje in izvajamo prodajne aktivnosti z ekološko neoporečnimi proizvodnimi procesi.

 

Lojalnost

– do družbe, lastnikov, sodelavcev in okolja z upoštevanjem zakonskih določil in etičnih norm.