B2B portal
Iskanje

Povezani z odgovornostjo

Podjetje IMPOL je že stoletja neposredno povezano z lokalnim okoljem, kar nam nalaga tudi odgovornosti in zavezo dobrega ravnanja. Zavedamo se pomena razvoja podjetja za lokalno skupnost, zato poslovne odločitve sprejemamo tako, da okolju vračamo z največjo možno mero pozitivnih učinkov.

  • Redno zmanjšujemo negativne vplive na okolje, predvsem smo osredotočeni na nenehno zmanjševanje hrupa.
  • Vlagamo v razvoj in povečujemo število delovnih mest.
  • Organiziramo dneve odprtih vrat in zainteresirani javnosti omogočamo ogled naših prostorov.
  • Redno obveščamo lokalno javnost o pomembnih dogodkih, naložbah in strategiji poslovanja.
  • Sponzoriramo lokalne dogodke, ki so skladni z našo strategijo sponzorstev, pri čemer so naši kriteriji profesionalnost, resnost in relevantnost dogodka za razvoj lokalnega okolja.

Sponzoriramo športna društva, med njimi je najbolj znani Judo klub Impol, ki dosega odmevne državne in mednarodne uspehe.

Ureditev Bistriškega vintgarja ob 190. obletnici delovanja Impola
Sponzorstvo dogodka Fridin rojstni dan
Sponzorstvo dogodka Fridin rojstni dan
Nogometna ekipa DPZ Impol