B2B portal
Iskanje

Povezani z odgovornostjo

Podjetje IMPOL je že stoletja neposredno povezano z lokalnim okoljem, kar nam nalaga tudi odgovornosti in zavezo dobrega ravnanja. Zavedamo se pomena razvoja podjetja za lokalno skupnost, zato poslovne odločitve sprejemamo tako, da okolju vračamo z največjo možno mero pozitivnih učinkov.

  • Redno zmanjšujemo negativne vplive na okolje, predvsem smo osredotočeni na nenehno zmanjševanje hrupa.
  • Vlagamo v razvoj in povečujemo število delovnih mest.
  • Organiziramo dneve odprtih vrat in zainteresirani javnosti omogočamo ogled naših prostorov.
  • Redno obveščamo lokalno javnost o pomembnih dogodkih, naložbah in strategiji poslovanja.
  • Sponzoriramo lokalne dogodke, ki so skladni z našo strategijo sponzorstev, pri čemer so naši kriteriji profesionalnost, resnost in relevantnost dogodka za razvoj lokalnega okolja.

Sponzoriramo športna društva, med njimi je najbolj znani Judo klub Impol, ki dosega odmevne državne in mednarodne uspehe.

Ureditev Bistriškega vintgarja ob 190. obletnici delovanja Impola
Sponzorstvo dogodka Fridin rojstni dan: VESOLJE
Sponzorstvo dogodka Fridin rojstni dan: FRIDA ZNANSTVENICA
Nogometna ekipa DPZ Impol

Zelene oaze v Impolu

Čebelice: naša eksistenca

Brez čebel ni življenja, zato moramo poskrbeti tudi za njih, saj je njihovo največje poslanstvo opraševanje rastlinstva. Štiri leta po izumrtju čebel bi namreč izumrli tudi ljudje. V Impolu tako mislimo tudi na naše najmanjše in najbolj marljive sodelavke – čebelice.

 

Impol sodeluje s Čebelarskim centrom Slovenska Bistrica, kjer stojijo trije panji, ki nosijo naše ime. V vsakem izmed panjev se med sezono nahaja tudi do 60.000 čebel. V parku Čebelarskega centra Slovenska Bistrica, kjer poteka zelo zanimiva in informacij polna učna pot, je posajenih več kot 120 medovitih rastlin. Čebelarji, člani društva, z velikim veseljem in entuziazmom svoje znanje predajajo mlajšim generacijam, redno jih obiskujejo šole in različna interesna združenja. V centru se nahaja tudi ena izmed 27-ih slovenskih vzrejnih postaj, ki skrbi za prihodnost slovenskega čebelarstva.

Čebelarski center Slovenska Bistrica se nahaja v neposredni bližni Impola.

Ponosni smo, da smo del čebelarske zgodbe povezovanja človeka z naravo.

Prebivališče čebelic
Pogled na Impol iz parka Čebelarskega centra
Eden izmed naših panjev
Učna pot