B2B portal
Iskanje

Trajnostni pogled usmerja naše odločitve

Impol se kot podjetje ves čas umešča v prostor, v katerem deluje. Lokalno okolje, naravno okolje, zaposleni …

Svojo vizijo uresničujemo z mislijo na tiste, ki so del naših procesov.

Ostajamo zvesti najvišjim standardom kakovosti, a pri tem stremimo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, izboljševanju delovne klime, vlaganju v posameznika in lojalnosti kupcev.

Uvajamo okoljsko čistejšo tehnologo in ukrepe, s katerimi ščitimo varnost in zdravje svojih zaposlenih. Trajnostna usmerjenost podjetja spada med temeljne stebre naše odličnosti.

Varnost

Zdravje kot osnovna vrednota

Zdravje in varnost naših ljudi sta prioriteti našega dela.

S številnimi aktivnostmi na dnevni bazi izboljšujemo delovne pogoje in zmanjšujemo možnosti delovnih nezgod.