B2B portal
Iskanje

MARTIN
Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

Namen in cilji projekta

Osrednji cilj projekta je bil okrepiti položaj in vlogo slovenske industrije na področju aluminija in njegovih zlitin ter dvigniti konkurenčnost na globalnem trgu s prehodom iz standardnih v razvojne dobavitelje v mednarodnih verigah in mrežah vrednosti. Pri tem se ta industrija zaveda, da je moderna računalniška simulacija bistvenega pomena za uspeh v mednarodni konkurenci, ker so sami preizkusi pogosto predragi, dolgotrajni, nevarni ali celo neizvedljivi. V sodobnih raziskavah in razvoju industrija aluminija vse bolj uporablja modeliranje, simulacijo in vizualizacijo s pomočjo visoko zmogljivih računalnikov.

V projektu smo modelirali termomehansko procesiranje aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem smo razvili nove mikrostrukturne modele, jih povezali v simulacijski sistem, jih eksperimentalno laboratorijsko potrdili in vgradili ter validirali v proizvodnjo polizdelkov.

Na osnovi izdelanega modela lahko industrijski partnerji natančneje in bolj ciljno vodimo celoten proces izdelave aluminijevih zlitin od procesa strjevanja, homogenizacije, do preoblikovanja in ostalih procesnih korakov.

S povečanjem stopnje sodelovanja in interdisciplinarnosti med podjetji in raziskovalnima organizacijama smo v projektu realizirali naslednje specifične naloge:

  • Izdelava izbranih gnetnih in livnih aluminijevih zlitin.
  • Kvalitativna in kvantitativna opredelitev mikrostrukturnih sestavin na mikro in nano nivoju.
  • Termodinamska in termična obravnava faznih ravnotežij.
  • Razvoj mikrostrukturnih sestavin po posameznih izdelovalnih tehnologijah.
  • Razvoj celovitega simulacijskega sistema procesne poti aluminijevih polizdelkov.
  • Testiranje preoblikovalnosti ter z njim povezanih termomehanskih parametrov, rekristalizacije in deformacijskega utrjevanja s poudarkom na stopnji homogenizacijskega žarjenja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

PODROBNEJE O PROJEKTU
REALIZIRANI DELOVNI PAKETI IN KLJUČNE AKTIVNOSTI

 

 

Novice

Card image cap

Izvedena delavnica za testiranje prototipa numeričnega modela za proces valjanja

Na delavnici, ki je bila izvedena 17. avgusta 2020, so bili prisotni raziskovalci v okviru projekta Martin ter drugi zaposleni, ki bodo sodelovali pri testiranju numeričnega...

Card image cap

Razvoj zlitin nove generacije, inovacij in novih izdelkov

Razvoj novih zlitin z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi,  novih tehnologij in inovacij ter numeričnih modelov za modeliranje termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin so glavni cilji...

Raziskovalci rezultate v okviru projekta Martin uspešno predstavili na mednarodni livarski konferenci

Raziskovalci iz Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter iz skupine Impol so rezultate analiz, izvedenih v okviru projekta Martin, uspešno predstavili na mednarodni livarski...

Trajnostni proces pridobivanja Al-zlitin z elektroliznim procesom

V sklopu Projekta MARTIN smo na področju laboratorijskega razvoja trajnostnega pridobivanja Al- zlitin z elektroliznim procesom dosegli prve laboratorijske rezultate in se prijavili na razpis za...

Delovni sestanek partnerjev projekta MARTIN

Predstavniki partnerjev, vodje delovnih paketov in projektna pisarna so se 11. januarja 2019 sestali na prvem delovnem...

Več informacij

                                          

Vodja projekta
Dr. Peter Cvahte
Impol, d.o.o.
peter.cvahte@impol.si
Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica
Projektna pisarna

Urška Kukovič Rajšp

Kadring, d.o.o.
urska.kukovic@kadring.si, 040 602 491
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica

VODILNI PARTNER PROJEKTA:

 

 

 

 

 

PARTNERJI PROJEKTA: