B2B portal
Iskanje

Lastna livarna predstavlja srce skupine Impol

S sodobno opremo in z nenehnim posodabljanjem in povečevanjem livnih kapacitet sledimo kakovostnim zahtevam vrhunskih odjemalcev. S pomočjo bogatega metalurškega znanja, ki ga nadgrajujemo ves čas našega obstoja, smo razvili številne zlitine, ki jih polkontinuirno lijemo v drogove, brame in lite palice. Trenutno imamo v programu litja več kot 230 različnih kemičnih sestav, število pa vsako leto narašča.

Močnejši in zmogljivejši

Naše livarne delujejo na treh lokacijah – v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Skupne kapacitete litih izdelkov presegajo 260.000 ton letne proizvodnje. S številnimi investicijami v sodobno tehnologijo povečujemo delež predelave sekundarnega aluminija in s tem zmanjšujemo negativne vplive na okolje. Linije livarn so sodobne in digitalizirane ter omogočajo popolno sledljivost izdelanega materiala in celovito obvladovanje procesnih parametrov.

Kakovost je na prvem mestu

Drogove po litju in homogenizaciji tudi 100-odstotno avtomatsko pregledujemo z ultrazvočno napravo, ki omogoča ultrazvočni pregled drogov skladno s standardom AMS-MILSTD2154 po razredu B in A ter standardom ASTM B594 razreda B in A.

V prihodnjih letih pa bomo povečevali predvsem kapaciteto litja širokega traku in posodabljali ter povečevali homogenizacijske kapacitete.