B2B portal
Iskanje

Soustvarjamo prihodnost našega planeta

Prvi ekološki projekt je bil v podjetju IMPOL zaključen že leta 1984. To jasno govori o tem, da že desetletja razmišljamo okoljsko zavedno. V zadnjih tridesetih letih smo s pomočjo tehnoloških izboljšav uspešno izpeljali številne projekte in bistveno zmanjšali vplive na okolje. Inovativni prostop pri razvoju tehnologij ves čas združujemo z trajnostnimi smernicami. Na ta način lahko delujemo v sodelovanju z naravo in ne proti njej. Izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve ter od svojih dobaviteljev in partnerjev pričakujemo enako stopnjo zavedanja svojega delovanja.

Certifikat ISO 14001

Zavezanost varovanju okolja dokazujemo tudi s standardom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2000.

»Eko revolucija« podjetja Impol

Impol svoje delovanje usmerja v ponovno uporabo izdelkov. Rezultat tega so eko izdelki iz recikliranih materialov, za proizvodnjo katerih se porabi manj energije, s tem pa se veča tudi učinkovitost.

  • zmanjšujemo količino odpadkov
  • ohranjamo naravne vire
  • zmanjšujemo onesnaženost okolja

Proces recikliranja vključujemo v vse aktivnosti. V livarni predelavo ves odpadni aluminij. Odgovorno ravnamo tudi z ostalimi odpadki, ki nastajajo pri naših dejavnostih. Predajamo jih pooblaščenim predelovalcem ali zbiralcem. Še naprej se bomo usmerjali tudi v prodajo izdelkov, narejenih iz sekundarne surovine.

Zanimivosti o recikliranju aluminija

  • Pri recikliranju aluminij ne izgubi svojih odličnih lastnosti.
  • Pri recikliranju aluminija se porabi le pet odstotkov energije, ki bi jo sicer porabili za proizvodnjo iste količine aluminija.
  • Danes se reciklirana pločevinka vrne na police trgovin v le 60-ih dneh.
  • Impol krepi tehnologijo na področju recikliranja
  • V letu 2013 smo v Impolu dokončali naložbo v novo livarno, vredno več kot 15 milijonov, s kimer smo povečali delež pretaljevanja odpadnega aluminija.