B2B portal
Iskanje

Pričetek izvedbe projekta Zelena folija

Datum objave novice: 10. 1. 2023

Opis in namen projekta:

Impol 2000, d. d., je uspešno pridobil sredstva za izvedbo razvojno-raziskovalnega (RRI) projekta v okviru javnega razpisa SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO (kratica javnega razpisa: JR RRI NOO).

RRI projekt izdelave zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al bo prinesel razvoj povsem novega, okolju prijaznejšega izdelka, ki bo široko uporaben, saj bo ustrezal vsem varnostnim in kakovostnim zahtevam, ki jih postavljata tako farmacevtska kot prehrambna industrija. Novi izdelek bo folija iz aluminija (Al), narejena v 95 % iz recikliranega aluminija.

Cilji projekta so: s povečanjem rabe recikliranih surovin pri proizvodnji Al izdelkov prispevati k nizkoogljičnemu krožnemu gospodarstvu in k trajnostnemu upravljanju naravnih virov ter z razvojem novih, zelenih izdelkov z veliko dodano vrednostjo za farmacevtsko in prehrambno industrijo prispevati h gospodarski stabilnosti ter h konkurenčnemu in družbeno odgovornemu podjetniškemu in raziskovalnemu sektorju. Cilj projekta je tudi prispevati k snovni produktivnosti, kar lahko naredimo predvsem z učinkovitim recikliranjem odpadnega Al, ki nastane kot izmet ali odpadek pri drugih proizvodnih procesih (predvsem v farmacevtski industriji).

V fazi načrtovanja projekta smo od zunanjega izvajalca pridobili 2 LCA analizi, ki zajemata primerjavo med obstoječim stanjem ter naše ciljno stanje, ki ga želimo doseči s projektom (razvoj Zelene folije, izdelane iz 95 % recikliranega materiala). S primerjavo izsledkov LCA analiz smo dobili kakovostno oceno okoljskega vpliva razvoja novega izdelka, ki kaže, da bi razvoj novega izdelka prinesel kar 88 % izboljšanje kazalnikov vpliva na podnebne spremembe, 79-88 % izboljšanje vpliva na varstvo vodnih teles, 79-85 % izboljšanje kazalnikov, vezanih na preprečevanje odpadkov in recikliranje ter 62-92 % izboljšanje kazalnikov, ki merijo ostale vplive na ljudi in naravo. Na osnovi teh izsledkov je vodstvo podjetij potrdilo upravičenost projekta, ki neposredno prispeva z zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k cilju, da bo gospodarska rast ločena od rabe virov. S tem prispevamo tudi k uresničevanju ciljev Evropskega zelenega dogovora.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, na osnovi pripravljenega in odobrenega Načrta za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

Partnerji projekta:

  • Impol 2000, d. d. – vodilni partner
  • Impol FT, d. o. o. – partner
  • VI NOVA, d. o. o. – partner

 

Načrtovani rezultati projekta:

Rezultat projekta bo razvoj in izdelava zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al.

Novi izdelek, ki ga bomo lansirali na trg najkasneje v začetku leta 2025, ima velik tržni potencial.

Novice o doseženih rezultatih projekta bomo objavljali tukaj.

 

Trajanje projekta:

januar 2023 – december 2024

Celotna vrednost projekta:

1.131.510,47 EUR

EU sofinanciranje:

295.483,13 EUR

Vodilni partner:

Impol 2000, d. d.

»Financira Evropska unija – NextGenerationEU.«