B2B portal
Iskanje

Nenehne naložbe v razvoj so edina pot, da postaneš in ostaneš vrhunski

V zadnjih desetih letih smo za razvojne projekte namenili več kot 365 milijonov evrov in tako posodobili proizvodno opremo, povečali proizvodne kapacitete, izboljšali kakovost naših izdelkov in osvojili zahtevne izdelke.

Aktualne naložbe so:

  • Zagon nove stiskalne linije za povečanje kapacitet proizvodnje stiskanih izdelkov in doseganje najzahtevnejših standardov kakovosti.
  • Postavitev nove linije za barvanje, ki omogoča izdelavo brezhibnih barvnih pločevin in trakov; ne le iz aluminija, temveč tudi iz jekla.
  • Povečanje livarskih kapacitet za 40 odstotkov. S tem projektom smo izboljšali samooskrbo z vhodno surovino, povečali delež predelave aluminija, zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali svojo konkurenčno prednost.

Tudi v prihodnje nameravamo pospeševati razvoj in se usmerjati v programe, kjer lahko dosegamo višjo dodano vrednost, izboljšujemo konkurenčno prednost in ohranjamo položaj najboljšega proizvajalca. V ta namen smo sprejeli nov naložbeni načrt, ki v naslednjih petih letih predvideva več kot 100 milijonov evrov naložb v razvoj.

Projekti

INDIGO
Projekt digitalne probrazbe

Projekt omogoča celovito digitalizacijo proizvodnih procesov livarne v skupini Impol z uporabo naprednih tehnologij ter digitalizacijo posameznih poslovnih procesov partnerjev konzorcija.

MARTIN
Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

Cilj projekta je modeliranje termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem bomo razvili nove mikrostrukturne modele, jih povezali v simulacijski sistem, jih eksperimentalno laboratorijsko potrdili in vgradili ter validirali v proizvodnjo polizdelkov.