B2B portal
Iskanje

ISO 9001

Naš sistem vodenja kakovosti temelji na standardu ISO 9001, ki smo ga med prvimi v Sloveniji pridobili leta 1992, ko je certifikacijska hiša BVQI prvič potrdila skladnost našega delovanja z najvišjimi zahtevami mednarodnega okolja. Našo predanost kakovosti nadgrajujemo z uvajanjem nenehnih izboljšav, ki nam omogočajo doseganje vse boljših poslovnih rezultatov. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami potrjujemo, da delujemo skladno s sistemom, ki smo si ga zastavili.

ISO 45001

ISO 45001 je novi mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu (zamenjuje obstoječi standard OHSAS 18001, ki smo ga v Impolu prejeli decembra 2000).  Certifikat je mednarodno veljaven dokument, ki zaposlenim, kupcem in zainteresirani javnosti potrjuje, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to področje nenehno izboljšujemo. Certifikat nam je podelila akreditirana certifikacijska hiša BVQI. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BVQI, potrjujemo, da je sistem poklicnega zdravja in varnosti primeren, da se izvaja na vseh ravneh Impolovega delovanja ter da dosegamo nenehno izboljševanje na področju poklicnega zdravja in varnosti vseh zaposlenih.

ISO 14001

Smernice delovanja našega sistema ravnanja z okoljem izhajajo iz certifikata ISO 14001, ki smo ga v Impolu prejeli maja 2000. Certifikat nam je prav tako podelila certifikacijska hiša BVQI, z njim pa dokazujemo, da učinkovito obvladujemo morebitne nevarnosti za okolje in se nenehno prilagajamo zahtevam kupcev, trga in zakonodaje. Sistem redno nadzorujemo in ga z dodatnimi aktivnostmi nadgrajujemo.

ISO 50001

ISO 50001 je mednarodni standard za upravljanje energetskih sistemov v organizacijah, katerega namen je povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati porabo energije in ogljični odtis. S pridobitvijo standarda ISO 50001 avgusta 2023 je Impol dokazal zavezanost k trajnostnemu poslovanju, ki nam omogoča boljše razumevanje in nadzor nad porabo energije ter učinkovitejše izkoriščanje virov.

IATF 16949

Certifikat vodenja kakovosti v avtomobilski industriji smo prejeli avgusta 2004. Standard ISO/TS 16949 nam je podelila certifikacijska hiša BVQI. Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 dopolnjuje standard kakovosti ISO 9001 z zahtevami za avtomobilsko industrijo. Naše procese nenehno izboljšujemo in motiviramo zaposlene za stalne izboljšave ter korektivne in preventivne ukrepe. Našo uspešnost potrjujemo z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami.

EN 15088

Certifikat EN 15088 smo prejeli julija 2012. Z njim potrjujemo, da so naši izdelki, namenjeni gradbeništvu, skladni z uredbo EU 305/2011, ki določa pogoje za posredovanje izdelkov za gradbeništvo na trg. Uvaja usklajena pravila o načinu navajanja lastnosti gradbenih izdelkov in uporabi oznake CE na izdelkih. Seznam izdelkov, skladnih s tem certifikatom, se glede na potrebe nenehno daljša.

EN 9100

Marca 2019 smo prejeli certifikat EN 9100. Certifikat je mednarodno veljaven dokument in je bistvena sestavina za vstop v letalsko industrijo. Cerificiranje je vodila certifikacijska hiša DQS. Presoja je zajemala izpolnjevanje zahtev vseh točk standarda, razen razvoja izdelkov za letalsko industrijo, saj izdelkov ne razvijamo sami. Pridobljen certifikat nam omogoča vstop na zahtevno tržišče visokokakovostnih izdelkov za letalsko industrijo. Kot nosilec certifikata smo prepoznani v informacijskem sistemu OASIS, kjer so potencialnim kupcem na voljo vse informacije o našem certificiranem proizvodnem programu.

ASI Performance Standard

V skupini Impol smo zelo ponosni, saj smo avgusta 2020 kot prvi v Sloveniji uspeli pridobiti ASI Performance Standard. S standardom dokazujemo, da smo družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za zdravje in varnost zaposlenih, za varovanje okolja in zagotavlja trajnostni razvoj. Dokazujemo, da spoštujemo človekove pravice, da zmanjšujemo negatiivne vplive na okolje, da pospešujemo recikliranje in zmanjšujemo porabo energentov. Prav tako imamo vpeljane mehanizme, s katerimi nenehno izboljšujemo naše trajnostno delovanje.

PED certifikat

V 2023 smo pridobili PED certifikat, ki potrjuje, da imamo vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU.

SA 8000

Konec leta 2023 smo uspešno pridobili mednarodni standard SA 8000. Standard SA 8000, razvit s strani Social Accountability International (SAI), je vodilni svetovni standard za družbeno odgovornost in etično delovanje podjetij. Ta standard zahteva, da podjetja vzpostavijo in ohranjajo delovne pogoje, ki spoštujejo človekove pravice, zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje ter spodbujajo kulturo spoštovanja in enakih možnosti za vse zaposlene.