B2B portal
Iskanje

Predstavljamo poklice v Impolu: Inženir strojništva

Na trgu dela se inženirji strojništva uvrščajo med najbolj iskane kadre, zaposlujejo se v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov, energetskih sistemov, avtomatizacijo proizvodnih procesov, vzdrževalnimi deli na strojih, napravah in energetskih sistemih.

Pridobljene veščine v času šolanja inženirjem strojništva omogočajo upravljanje zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov, razvijanje strojne in programske računalniške opreme, računalniško konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov, vodenje proizvodnje in vodenje projektov.

Kaj inženir strojništva običajno počne?

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so raznovrstna in široka. Med drugim se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo metodologijo konstruiranja strojev in naprav. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva so stroji, naprave in vozila osnova, brez katere ne gre. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, potrebujemo inženirja, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajša zastoje in zmanjša sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imamo službe vzdrževanja.

Delovna področja inženirja strojništva

Inženir strojništva je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini in tudi v negospodarskih dejavnostih. Njegova dela so izjemno raznovrstna in široka. Razvoj elektronike in zmogljivih računalniških sistemov je pripeljal do sinteze mehanskih elementov, različnih senzorjev ter strojne in programske računalniške opreme. Tako opremljene stroje je mogoče računalniško voditi in jih dopolnjene s transportnimi enotami povezovati v fleksibilne kibernetske sisteme. Proizvodnja kibernetike danes pokriva številne aktivnosti, ki omogočajo nadzor obdelovalnih sistemov. Sem sodi računalniško podprto konstruiranje (CAD), tehnološko načrtovanje z ekspertnimi sistemi (CAPP), izdelava posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC-obdelovalnimi stroji (CAM), nadzor nad kakovostjo materiala in izdelkov (CAQ) ter vodenje in nadzor nad montažo (CAA). Delovno področje inženirja strojništva je tudi vodenje zaposlenih in vodenje posameznih projektov v proizvodnji, zato je dobro, da ima oseba tudi tehnološko-organizacijske osebnostne lastnosti.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu inženir uporablja različna orodja, stroje in naprave. V zadnjem času je njegov glavni delovni pripomoček računalnik, na katerem snuje in konstruira zahtevne elemente. Osnovni materiali, ki jih uporablja inženir strojništva, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine in specialna jekla.

Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je treba pridobiti znanja na ustreznih visokošolskih ustanovah. Inženir strojništva ima znanja strojniške stroke in znanje vodenja.

Psihofizične sposobnosti

Inženir strojništva opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, redkeje tudi na prostem. Najpomembnejše psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so smisel za reševanje tehničnih problemov, splošna iznajdljivost in smisel za reševanje matematičnih izzivov.

Interesi

Inženir strojništva mora imeti izredno razvit čut odgovornosti za svoje delo, mora biti samoiniciativen, iznajdljiv in sposoben presoje v novih situacijah. Pri svojem delu mora biti komunikativen, zna presoditi, kaj se od njega pričakuje, in svoje delo opravi kakovostno. Pripravljen je delati v skupini in ima interes za funkcionalno izobraževanje.

70 inženirjev strojništva v Impolu

V Impolu inženirji strojništva pokrivajo široko področje dela. Zaposlujemo inženirje strojništva z različno stopnjo izobrazbe. Najdemo jih v proizvodnem procesu, v vzdrževanju, tehnologiji, v procesu kakovosti, med procesnimi inženirji in analitiki. Inženirji strojništva so v Impolu tudi vodje programov, direktorji družb in tehnični direktorji. Inženir strojništva je tudi glavni izvršni direktor.

Zanimivost: strojništvo je v Impolu še vedno rezervirano samo za moške, saj pri nas zaenkrat ni zaposlene nobene inženirke strojništva.

 

Kaj o svojem delu pravijo naši inženirji strojništva?

Dejan Mikša, Stiskalec

Dnevne naloge: Stiskanje, zlaganje in natikanje izdelkov, preverjanje kakovosti površine in dimenzije izdelkov ter transport z mostnim dvigalom in viličarjem.

Izzivi pri delu: Nenehno preverjanje kakovosti izdelkov in optimizacija delovnega časa.

Delo z ljudmi: Na stroju dela ekipa treh delavcev. Sodelujemo tudi z delavci na strojih prejšnje in naslednje operacije v procesu.

Znanje iz šole: Ne prav dosti. Večino znanja sem pridobil ob delu.

Pri delu mi je všeč: Umirjeno delovno okolje in vedno nove priložnosti za pridobitev dodatnega znanja.

Strojnik tudi doma: Največ znanja uporabim pri domačih opravilih in popravilih lastnih strojev in naprav.

Tomaž Gracej, Inženir kakovosti

Dnevne naloge: Skrb za kakovost v procesu Impola PCP, izvajanje operativne kakovosti, reševanje internih in eksternih reklamacij, izdelava dokumentacije PPAP s pomočjo tehnologije in spremljanje tehnoloških odločitev za zalogo profilarne.

Izzivi pri delu: Vsak dan se pojavljajo novi izzivi, eni večji, drugi manjši. Glavna naloga je, da v skupini Impol izdelujemo kakovostnejše izdelke, zmanjšujemo interni izmet in seveda zmanjšamo število reklamacij kupcev. 

Delo z ljudmi: Z ljudmi se srečujem vsak dan, da se pogovorimo o aktualnih temah in kje bi še lahko uvedli izboljšave. Najbolj sodelujemo s tehnologijo Impola PCP, ki nam tudi največ pomaga. 

Znanje iz šole: V šoli pridobimo določena znanja, ki so bolj specifična in nam pomagajo pri nadaljnjem razvoju. Učiti se začneš šele, ko nastopiš delo. Neprestano se srečujemo z novostmi, kar pomeni, da se učimo celo življenje. 

Pri delu mi je všeč: Razgiban delovnik, delo z ljudmi in sodelovanje z ostalimi procesi v skupini Impol. 

Strojnik tudi doma: Nad poklicem strojnika me je navdušil stari oče, saj sem že kot otrok rad prijel v roke ključ in razstavil kakšen stroj. Spomnim se tudi, da mi je ravno on podaril prvi set ključev, saj sem njegove večkrat izgubil. Trenutno doma še vedno rad sam popravim štirikolesnik ali kakšen drug stroj, kar pomeni, da se s strojnimi veščinami srečujem vsak dan. 

Simon Brglez, Vodja PP livarna

Dnevne naloge: Moje dnevne delovne naloge sestavljajo vodenje proizvodnega procesa livarne.

Izzivi pri delu: Vsakodnevnih izzivov je veliko. Z delovno vnemo, iznajdljivostjo in timskim delom jih uspešno odpravimo.

Delo Z ljudmi: Delo z ljudmi predstavlja kar velik del mojega delovnika, od sestankov do usklajevanj v proizvodnem procesu. Včasih se počutim tudi, kot bi bil psihoterapevt. 

Znanje iz šole: Vsa znanja, ki sem jih pridobil, pridoma izkoriščam pri vsakodnevnih opravilih v službi. Mislim, da bi se moral šolski sistem bolj osredotočati na praktično izobraževanje in izobraževati mlade od samih osnov poklica, za katerega se izobražujejo, do najtežjih nalog, s katerimi se bodo srečali pri delu. Šolski sistem mlade spodbuja samo, da pridobivajo teoretična znanja, pri praktičnem znanju imamo velik primanjkljaj. 

Pri delu mi je všeč: Raznolikost delovnih nalog, ciljev in vsakodnevnih izzivov.

Strojnik tudi doma: Pridobljene veščine strojnika koristno uporabim tudi v prostem času. Veliko mehanskih zadev popravim sam kar doma. Če si pravi strojnik, orodje doma in na dopustu ne sme manjkati.

Matija Janžič, Upravljavec stiskalnice

Dnevne naloge: Prevzem delovanja stiskalnice, vodenje procesa iztiskanja, kontroliranje kakovosti, izpolnjevanje evidenc in protokolov ter čiščenje stroja, spremljanje in sledenje plana dela in sodelovanje pri lažjih vzdrževalnih delih. S poklicem sem zadovoljen in v Impolu so prisluhnili moji želji po lastnem razvoju, zato 20. 4. 2022 pričnem z delom na novem delovnem mestu kot tehnolog vzdrževanja.

Izzivi pri delu: Vsakodnevno se soočam s skrbjo za vzdrževanje kakovosti izdelkov in z izzivi za sledenje plana dela in nemoteno delovanje stiskalnice s čim manj zastoji.

Delo z ljudmi: Na stiskalnici v skupini sodelujemo štirje delavci, ki skrbimo in sodelujemo, da stroj nemoteno deluje. Kot upravljavec stiskalnice sem odgovoren za skupno sodelovanje skupine, njeno motivacijo in varno delo na stiskalnici. Moje delo vsekakor vključuje delo z ljudmi.

Znanje iz šole: Pri delu se večinoma zanašam na priučena znanja, ki sem jih pridobil v času mojega mentorskega obdobja od mentorja. Občasno se pojavijo tudi težave, ki jih rešujem s pomočjo pridobljenega znanja iz šole, predvsem pri usvajanju novih izdelkov, odpravljanju aktivnosti, ki vplivajo na kakovost izdelka, in pri odkrivanju ter odpravljanju raznih nevarnosti za varno delo.

Pri delu mi je všeč: Samostojnost, sodelovanje z ljudmi in svoboda razmišljanja ter izražanja.

Strojnik tudi doma: Kot strojnik in tehnični tip človeka me zanima vse, kar je povezano s strojništvom. Velikokrat se doma lotim projekta izdelave kakšne konstrukcije, zadnji projekt je izdelava pesjaka za psa, ki smo ga ravnokar dobili. Naj omenim tudi, da imamo doma manjšo kmetijo, kjer ob velikem strojnem parku popravil in potrebe po veščinah “strojnika” ne zmanjka.

David Vratuša, Procesni inženir za metalurške preiskave

Dnevne naloge: Organizacija dela, vzdrževanje strojev in nabava rezervnih delov, priprava programov za strojno obdelavo na CNC-stružnicah in rezkalnih strojih, reševanje tehnoloških problemov, inovacije za olajšanje dela. 

Izzivi pri delu: Izboljšati faktor varnosti pri delu, omogočiti maksimalno izkoriščenost strojev in uskladitev zahtev z naročniki, dvigniti nivo avtomatizacije.

Delo z ljudmi: Izvajamo specifično delo preizkušanja materiala, kjer so delovni procesi zelo raznoliki.

Na vseh področjih je treba ljudi nenehno usposabljati, saj so kupci vedno zahtevnejši in od nas zahtevajo vpeljevanje novih metod.

Znanje iz šole: Šolanje mi pri delu zelo malo pomaga. Teoretična znanja so pomembna le za obdelavo podatkov in pripravo analiz. V današnjem tehnično dinamičnem svetu moramo izkušnje pridobivati v praksi. Žal šolstvo ne more slediti trenutnemu razvoju tehnike.

Pri delu mi je všeč: Da podjetje zaupa mojemu znanju in lahko z nakupom novih strojev stremimo k nenehnemu izboljševanju.

Strojnik tudi doma: Doma imam svoje podjetje za strojno obdelavo, kjer lahko ideje in navdušenost nad tehniko vsakodnevno izpopolnjujem.

Članek je bil objavljen v Metalurgu, interni reviji skupine Impol, 2022 št. 2. Ogledate si ga lahko tukaj >>