B2B portal
Iskanje

Skupina Impol deluje v okviru krovne družbe Impol 2000, d. d., ki ima neposredno odvisne družbe: Impol, d. o. o., Rondal, d. o. o., Impol Servis, d. o. o., in Impol Hungary Kft. Impol, d. o. o., pa deluje s trinajstimi odvisnimi družbami, štirimi pododvisnimi družbami in z dvema pridruženima družbama.

Vse družbe in vse zaposlene zavezuje sprejet Kodeks poslovnih pravil skupine Impol. Ta nas obvezuje k visokim etičnim standardom pri poslovanju in opredeljuje pravila delovanja ter razmerja med posameznimi družbami.

Osebna izkaznica

IMPOL 2000, D. D.

Partizanska 38
2310 Slovenska Bistrica
Davčna številka: SI 55294260
Matična številka: 1317342000

IMPOL, D. O. O.

Partizanska 38
2310 Slovenska Bistrica
Davčna številka: SI 45197687
Matična številka: 5040736000

Vodstvo

 

UPRAVNI ODBOR SKUPINE IMPOL
DIREKTORJI DRUŽB
PRODAJA
NABAVA IN TERMINSKO TRGOVANJE
FINANCE
KADRI
NOTRANJA REVIZIJA
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJA

Kodeks poslovnih ravnanj skupine Impol

Družbe skupine Impol so zavezane k ravnanju skadno s Kodeksom poslovnih ravnanj skupine Impol.

Politika raznolikosti vodstva

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d., je dne 19. 12. 2017 sprejel politiko zagotavljanja raznolikosti članstva upravnega odbora.
Poslovodstvo družbe Impol, d. o. o., je dne 19. 12. 2017 sprejelo politiko zagotavljanja raznolikosti članstva poslovodstva.

Prijava neprimerne prakse

Če ste seznanjeni s kakršnokoli neprimerno prakso v skupini Impol, jo lahko prijavite na z izpolnitvijo spodnjega obrazca.
Vse prijave bomo obravnavali v skladu s profesionalnimi, etičnimi in moralnimi standardi in glede na vsebino ustrezno ukrepali.