Menu

Stiskani izdelki

Smo vrhunski proizvajalec aluminijevih stiskanih izdelkov, kar vključuje proizvodnjo palic, cevi in profilov. Naša prednost je vrhunska proizvodna oprema, ki smo jo v zadnjih letih še izboljšali in povečali. Prav tako naši izdelki izstopajo po tehnični dovršenosti in doseganju visokih standardov kakovosti. S pomočjo nenehnega razvoja in sodelovanja s strokovnjaki za litje skupaj s kupci razvijamo posebne zlitine, kar našim izdelkom omogoča nadstandardne mehanske lastnosti.

Predanost kakovosti potrjujejo tudi ugledni kupci naših izdelkov s področja avtomobilske, letalske in vesoljske industrije. Sposobni smo obdelati velika naročila in kupcu zagotoviti kratke dobavne roke.

Proces izdelave

Proces izdelave izdelkov prilagodimo namenu uporabe, in sicer lahko izvedemo postopke stiskanja, vlečenja in toplotne obdelave.

Vroče iztiskanje je proces, pri katerem iztiskujemo ogret material (okroglico) na temperaturo, ki je nekaj 10 °C nižja, kot je temperatura solidus krivulje. Material, ki se uporablja za iztiskanje, 100-odstotno avtomatsko pregledujemo z ultrazvočno napravo, ki omogoča ultrazvočni pregled drogov skladno s standardom AMS-MIL-STD-2154 po razredu B in A ter standardom ASTM B594 razreda B in A. Okroglice iztiskavamo s pomočjo hidravlične iztiskalnice skozi jekleno matrico. Od oblike odprtine matrice je odvisna dimenzija in oblika izdelka. Za iztiskanje se uporabljata dva postopka, in sicer direktno in indirektno iztiskanje. Uporablja se različno orodje (matrice), ki je lahko ravno ali s predkomoro, predvsem za palice, za votle profile pa se uporablja komorno orodje. S komornim orodjem dobimo izdelke s šivom, izdelke brez šiva pa iztiskamo s trnom (brezšivne cevi).

Proces izdelave palic, cevi in profilov obsega operacije, ki omogočajo proizvodnjo visokokakovostnih, toplotno obdelanih izdelkov: homogenizacija in struženje, segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah, hladno in toplotno obdelavo ter ravnanje in razrez materialov.

V proizvodnem procesu imamo različne direktne iztiskalnice nazivnih moči od 12 do 55 MN ter eno indirektno iztiskalnico nazivne moči 35 MN. Dimenzije, ki jih lahko iztiskamo, so od 8 do 180 mm za palice ter do 320 mm za profile z očrtanim krogom.

Hladna obdelava (vlečenje) izdelkov poteka na standardnih napravah za vlečenje in linijah za kontinuirano vlečenje (vlečenje, ravnanje, razrez). Impol izdeluje iztiskane in vlečene palice, cevi in profile vseh standardnih dimenzij skladno s svetovnimi standardi.
Posebno pozornost namenjamo breznapetostnim stanjem, zlitinam za obdelavo na avtomatih (strojna obdelava) in palicam za kovanje. Po končanem proizvodnem procesu lahko na zahtevo kupca izdelke tudi 100-odstotno ultrazvočno preverimo.

Skupine zlitin

Omenjene izdelke v Impolu izdelujemo iz zlitin, ki jih delimo v dve skupini: avtomatne zlitine in druge skupine aluminijevih zlitin.

Avtomatne zlitine

Skupine aluminijevih zlitin

Izdelke lahko ponudimo tudi po drugih standardih oziroma po dogovoru s kupcem.

Izdelke izdelujemo glede na namen uporabe s stiskanjem, z vlečenjem in s toplotno obdelavo. Zgoraj navedeni standardi veljajo tudi za te načine obdelave.