B2B portal
Iskanje
Nazaj na novice

Sklepi 26. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala v petek, 14. 7. 2023, na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 592.133 delnic z glasovalno pravico oziroma 55,76 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico.

Skupščina je sklenila, da se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 10.667.670,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer se delničarjem izplačajo dividende v višini 10,00 EUR bruto na delnico, ostali del bilančnega dobička v višini 35.879.195,53 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do konca septembra 2023 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Skupščina družbe je prav tako podelila razrešnico za poslovno leto 2022 upravnemu odboru in izvršnima direktorjema.

Vsi predlagani sklepi so bili na skupščini družbe sprejeti soglasno.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 10,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov kar pomeni, da bo upravičenec prejel 7,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Zadnje novice

Card image cap

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT

...

Card image cap

Uspeh podjetja Impol: pridobili smo mednarodni standard SA 8000

Impol je uspešno uradno pridobil mednarodni standard SA 8000. Ta priznani standard predstavlja pomemben korak v naših prizadevanjih za zagotavljanje etičnih, socialno odgovornih in trajnostnih...

Card image cap

Magična zabava za otroke naših zaposlenih z obiskom Dedka Mraza

Preteklo soboto, 2. 12. 2023, smo v Impolu priredili posebno doživetje za otroke naših zaposlenih, ki so v ogledu predstave 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜̌𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐤𝐮𝐬, preživeli...

Card image cap

Srečanje upokojenih sodelavcev skupine Impol

Pretekli petek, 1. 12. 2023, smo v Impolu z veseljem gostili letno srečanje naših cenjenih upokojenih sodelavcev. Dogodek je bil poln smeha, radosti ter toplih ponovnih srečanj, kjer smo skupaj...