B2B portal
Iskanje
Nazaj na novice

Sklepi 26. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala v petek, 14. 7. 2023, na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 592.133 delnic z glasovalno pravico oziroma 55,76 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico.

Skupščina je sklenila, da se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 10.667.670,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer se delničarjem izplačajo dividende v višini 10,00 EUR bruto na delnico, ostali del bilančnega dobička v višini 35.879.195,53 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do konca septembra 2023 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Skupščina družbe je prav tako podelila razrešnico za poslovno leto 2022 upravnemu odboru in izvršnima direktorjema.

Vsi predlagani sklepi so bili na skupščini družbe sprejeti soglasno.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 10,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov kar pomeni, da bo upravičenec prejel 7,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Zadnje novice

Card image cap

Objava 27. sklica skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, d. d., in na podlagi svojega sklepa z dne 30. 5. 2024 upravni odbor družbe Impol 2000, d. d., sklicuje skupščino delničarjev...

Card image cap

Dan družin v Impolu: praznik povezanosti in veselja

V soboto, 18. maja, smo v Impolu organizirali že tradicionalni Dan družin, ko so naši zaposleni pripeljali svoje družine in skupaj smo preživeli čudovit dopoldan, poln zabave, smeha in srčnih...

Card image cap

Letno poročilo skupine Impol za leto 2023

Objavljamo Letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za leto 2023, v katerem se lahko podrobneje seznanite z našimi poslovnimi...

Card image cap

Ob svetovnem dnevu Zemlje se je Impol pridružil iniciativi GORSKI BIVAKI ZA BELE VRHOVE

Na svetovni dan Zemlje, 22. 4. 2024, je v prostorih Planinske zveze Slovenije potekala novinarska konferenca z najavo projekta Bivak za bele vrhove, katerega del je tudi...