B2B portal
Iskanje
Nazaj na novice

Sklepi 26. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala v petek, 14. 7. 2023, na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 592.133 delnic z glasovalno pravico oziroma 55,76 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico.

Skupščina je sklenila, da se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 10.667.670,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer se delničarjem izplačajo dividende v višini 10,00 EUR bruto na delnico, ostali del bilančnega dobička v višini 35.879.195,53 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do konca septembra 2023 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Skupščina družbe je prav tako podelila razrešnico za poslovno leto 2022 upravnemu odboru in izvršnima direktorjema.

Vsi predlagani sklepi so bili na skupščini družbe sprejeti soglasno.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 10,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov kar pomeni, da bo upravičenec prejel 7,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Zadnje novice

Card image cap

ImpolCup 2023: tekmovanje naših viličaristov in viličaristk

V petek, 15. septembra 2023, je tekmovalno prizorišče na parkirišču pred Impolom živelo v ritmu spretnostne vožnje naših viličaristov in viličaristk, ki so se borili za prestižni naslov...

Card image cap

Naš čas za gibanje, druženje in zabavo: 24. športne igre – Impoliada 2023

V petek, 8., in v soboto, 9. septembra, smo si Impolčani priredili vrhunski dan športa, zabave in povezanosti na naših športnih igrah – Impoliadi 2023. Sodelavci smo se navdušeno pomerili v...

Card image cap

ImpolCup 2023: tekmovanje viličaristov

Popoldan, v petek, 15. 9., se bo na Impolovem parkirišču odvilo atraktivno spretnostno tekmovanje voznikov in voznic viličarjev za naslov prvaka in prvakinje Impola, ImpolCup 2023. Vabimo vse...

Card image cap

Objavljamo povabilo »Digitalizacija razvoja novih aluminijevih zlitin in izdelkov z uporabo algoritma umetne inteligence (AI/ML) in integracijo podatkovnih virov skupine Impol«

Objavljamo povabilo za projekt »Digitalizacija razvoja novih aluminijevih zlitin in izdelkov z uporabo algoritma umetne inteligence (AI/ML) in integracijo podatkovnih virov skupine...