Menu

Vpetost v lokalno okolje

Tradicija prepletenosti z lokalnim okoljem traja že stoletja. Impolova lega vodi v neposredno povezanost z lokalnim prebivalstvom, kar nas zavezuje k odgovornim pristopom do naših deležnikov.

Zavedamo se, da je naše podjetje zelo pomembno za razvoj lokalnega okolja in zato poslovne odločitve sprejemamo odgovorno, z mislijo na pozitivne učinke na naše lokalno okolje.
  • Redno zmanjšujemo negativne vplive na okolje, predvsem smo osredotočeni na nenehno zmanjševanje hrupa.
  • Vlagamo v razvoj in povečujemo število delovnih mest.
  • Organiziramo dneve odprtih vrat in zainteresirani javnosti omogočamo ogled naših prostorov.
  • Redno obveščamo lokalno javnost o pomembnih dogodkih, naložbah in strategiji poslovanja.
  • Sponzoriramo lokalne dogodke, ki so skladni z našo strategijo sponzorstev, pri čemer so naši kriteriji profesionalnost, resnost in relevantnost dogodka za razvoj lokalnega okolja.
  • Sponzoriramo športna društva, med njimi je najbolj znani Judo klub Impol, ki dosega odmevne državne in mednarodne uspehe.