Menu

Ali ste vedeli?
Fluktuacija v skupini Impol znaša le 1,5 odstotka.

Priznanje ACS 2011

Usposabljanje

Konkurenčno prednost gradimo na kompetentnosti zaposlenih

V skupini Impol si neprestano prizadevamo izboljševati izobrazbeno strukturo zaposlenih, saj svojo konkurenčno prednost gradimo tudi na njihovi kompetentnosti. Zavedamo se, da so za boj s konkurenco potrebna znanja z vseh področij in uporaba najnovejših tehnologij. Poleg formalne izobrazbe, ki si jo vsak delavec pridobi pred zaposlitvijo, v Impolu veliko pozornosti posvečamo izobraževanju ob delu in funkcionalnim usposabljanjem, ki so prav tako nujna za opravljanje dela. Za vsakega zaposlenega ob začetku leta na podlagi predvidenih potreb pripravimo program izobraževanj in usposabljanj, pri čemer smo se trudili čim bolj upoštevati želje posameznega delavca.

V zadnjih letih smo organizirali izobraževanja, ki so pripomogla k dvigu izobrazbene strukture (študij metalurgije, izobraževanje za strojnega tehnika, pridobivanje NPK upravljavec strojev ipd.). Za svoje dosežke na področju izobraževanja zaposlenih smo prejeli tudi nagrado Andragoškega centra Slovenije.