Menu

Ali ste vedeli?
Fluktuacija v skupini Impol znaša le 1,5 odstotka.

Priznanje ACS 2011

Organizacijska klima

Zaposleni so zadovoljni

Vsaki dve leti izvajamo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v slovenskem delu skupine. V letu 2018 smo v merjenje vključili 778 oziroma 67 odstotkov zaposlenih. 

Kazalniki zadovoljstva zaposlenih v skupini Impol so naslednji:
  • 93 % zaposlenih je zadovoljnih z delom,
  • 95 % zaposlenih je zadovoljnih s sodelavci
  • 85 % zaposlenih je zadovoljnih z neposredno nadrejenim
  • 69 % zaposlenih je zadovoljnih s plačo
  • 80 % zaposlenih je zadovoljnih z delovnimi pogoji
  • 80 % zaposlenih je zadovoljnih z možnostmi za izobraževanje.

Ali ste vedeli?

Kar 93 odstotkov zaposlenih je ponosnih, da so del skupine Impol.