Menu

Ali ste vedeli?
Fluktuacija v skupini Impol znaša le 1,5 odstotka.

Priznanje ACS 2011

Komuniciranje

Spodbujamo dvosmerni tok informacij

Interno komuniciranje ima v skupini Impol posebno mesto. Pri komunikaciji z zaposlenimi v slovenskem delu skupine uporabljamo naslednja orodja: interni časopis Metalurg (6 številk na leto), mesečni informator Metalurgov poročevalec (12 številk na leto), oglasne deske in spletno stran.

Interni časopis Metalurg izhaja že od leta 1964, njegov temeljni namen je informirati in izobraževati zaposlene slovenskega dela skupine Impol ter spodbujati njihovo pripadnost organizaciji. V letu 2011 smo izvedli grafično in vsebinsko prenovo časopisa in ga s tem približali sodobnejšemu dizajnu. Prav tako smo pri prenovi veliko pozornosti namenili vsebini člankov, ki smo jih še bolje prilagodili našemu ciljnemu občinstvu.

Za prenos informacij uporabljamo tudi druge kanale, kot so oglasne deske, internetna stran, srečanja svetov delavcev in srečanja s sindikati.

V Srbiji šestkrat na leto izhaja interno glasilo Seval, v katerem se zaposleni seznanijo z dogodki in s potekom poslovanja. Prav tako enkrat mesečno izhaja Informator, ki zaposlene obvešča o aktualnih poslovnih rezultatih. Po potrebi izdajamo poslovne brošure, v katerih so objavljeni sprejeti akti in odločitve. Drugi kanali informiranja so oglasne deske, obvestila sindikata ter odbora za zdravje in varnost pri delu. V preteklem letu smo prenovili vsebino Informatorja, ki smo mu dodali širši spekter informacij.

Kontakt
Nina Potočnik,
predstavnica za odnose z javnostmi
T: 00386 2 80 55 209