Menu

Ali ste vedeli?
Fluktuacija v skupini Impol znaša le 1,5 odstotka.

Priznanje ACS 2011

ASI

ASI - skrb za aktivno staranje delovne sile

Glavni namen programa ASI je učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 

Družbi Impol 2000, d. d., in Impol, d. o .o., v sklopu programa zasledujeta cilj krepitve kompetenc zaposlenih in izvajata naslednje aktivnosti:

  • priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
  • razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:
         - izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
         - udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
         - usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije,
         - pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih skozi usposabljanja.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.