Menu

Ali ste vedeli?
Fluktuacija v skupini Impol znaša le 1,5 odstotka.

Priznanje ACS 2011

Skrb za zaposlene

Za boljši jutri

Pri politiki poslovanja in sprejemanju odločitev o razvoju vedno upoštevamo najpomembnejši dejavnik, in sicer skrb za zaposlene. Težimo k partnerskemu odnosu z zaposlenimi, ki temelji na odgovornosti, poštenosti in usmerjenosti v prihodnost. Uvrščamo se med najboljše zaposlovalce na regionalnem in tudi državnem nivoju, saj vedno poskrbimo za finančno varnost naših zaposlenih, obenem pa jim nudimo ugodne pogoje za njihovo rast in razvoj.

Naši zaposleni se zavedajo, da so naše najpomembnejše vrednote, ki ustvarjajo našo konkurenčno prednost v svetovnem merilu, prilagodljivost, inovativnost, kakovost in lojalnost. Tudi politika upravljanja z zaposlenimi se ravna po teh smernicah.

Kontakt
Brigita Juhart, direktorica za kadre
T: 02 8453 902
E: brigita.juhart@impol.si