Menu

Pomembnejši dosežki

Odličnost ni dejanje, ampak navada

Pomembno merilo uspešnosti našega poslovanja je tudi učinkovito izvajanje programa ravnanja z okoljem. Prizadevamo si postopno zmanjševati vplive na okolje ter učinkovito uporabljati energijo in druge vire. Uprava redno sprejema okoljske cilje, zapisane v programu ravnanja z okoljem, in zagotavlja vire za njihovo uresničitev. Z doseganjem okoljskih ciljev iz leta v leto izboljšujemo svoje okoljsko ravnanje in postajamo prijaznejši do okolja.
V zadnjih desetih letih smo po programu ravnanja z okoljem izvedli številne naložbe, s pomočjo katerih smo zmanjšali vplive na okolje in dosegli posamezne trajnostne cilje. Vlagamo tudi v izobraževanje in ozaveščanje na tem področju, saj želimo razviti odgovoren odnos vseh zaposlenih do okolja. Ker se zavedamo, da je treba zaposlene nenehno spodbujati in z dobrimi zgledi usmerjati k učinkovitemu okoljskemu ravnanju, redno izvajamo funkcionalna izobraževanja zaposlenih na področju varovanja okolja.

Naš sistem ravnanja z okoljem je zgrajen po standardu ISO 14001, za katerega smo certifikat prejeli leta 2000. Z rednimi nadzori in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BVQI, potrjujemo, da je sistem ravnanja z okoljem primeren, da se izvaja na vseh ravneh našega delovanja in da dosegamo nenehno izboljševanje na področju varovanja okolja.

Ali ste vedeli?

Skupina Impol je v zadnjih dveh letih namenila 2.799.135 evrov za naložbe za varovanje okolja.