Menu
Priznanje ACS 2011

Prednosti in prihranki pri recikliranju aluminija

Recikliranje aluminija je bistveno cenejše od njegove proizvodnje, tudi če upoštevamo vse stroške zbiranja, ločevanja in recikliranja. Na dolgi rok se prihrani tudi na državni ravni, saj z reciklažo zmanjšamo stroške odlagališč in mednarodnega prevoza surovega aluminija.
Reciklaža aluminija porabi okoli pet odstotkov energije, sicer potrebne za proizvodnjo aluminija iz boksita. Prav tako potrebujemo za elektrolizo aluminijevega oksida v aluminij veliko električne energije, zato recikliranje materiala prinaša dodatne prihranke. Pri recikliranju hkrati proizvedemo 95 odstotkov manj toplogrednih plinov ter pustimo 20-krat manjši ogljikov odtis kot pri proizvodnji novega aluminija.