Menu
Priznanje ACS 2011

Recikliranje

Impol soustvarja »eko revolucijo«

Energijo usmerjamo v recikliranje in s tem ustvarjanje številnih pozitivnih učinkov na okolje: zmanjšujemo količino odpadkov, ohranjamo naravne vire, zmanjšujemo onesnaženost okolja … Rezultat so eko izdelki iz recikliranih materialov, za proizvodnjo katerih se porabi manj energije, s tem pa se veča tudi učinkovitost.

Sistem recikliranja vpeljujemo na več nivojih. Naše delovanje načrtujemo tako, da proces recikliranja vključujemo v vse aktivnosti. Odgovorno ravnamo z odpadki in jih recikliramo ter pripravljamo za nadaljnjo obdelavo na deponijah in pri registriranih odjemalcih. Upoštevamo vsa zakonska določila in hkrati poskušamo za ohranjanje našega planeta narediti še nekaj več.

Na področju aluminija smo se v zadnjih letih usmerili v predelavo odpadnega aluminija. Naš cilj je, da do zgornjih tehničnih zmožnosti povečamo porabo sekundarnih surovin in temu primerno prilagodimo tehnološke postopke, ki bodo omogočili proizvodnjo izdelkov najvišje možne kakovosti. Hkrati bomo še naprej spodbujali prodajo izdelkov, narejenih iz sekundarne surovine.

Zanimivosti o recikliranju aluminija

  • Pri recikliranju aluminij ne izgubi svojih odličnih lastnosti.
  • Pri recikliranju aluminija se porabi le pet odstotkov energije, ki bi jo sicer porabili za proizvodnjo iste količine aluminija.
  • Danes se reciklirana pločevinka vrne na police trgovin v le 60-ih dneh.

Impol krepi tehnologijo na področju recikliranja

V Impolu povečujemo delež pretaljevanja odpadnega aluminija. V ta namen smo v letu 2013 dokončali naložbo v novo livarno, vredno več kot 15 milijonov evrov. S tem smo povečali svoje proizvodne kapacitete in si zagotovili tehnologijo, ki omogoča pretaljevanje odpadnega aluminija. Prav tako smo pridobili naprave, ki našim kupcem zagotavljajo najkakovostnejše izdelke.