Menu
Priznanje ACS 2011

Trajnostni razvoj

Predani smo ustvarjanju dobrih delovnih pogojev za zaposlene, ohranjanju njihovega zdravja in varnosti, vzpostavljanju poštenega odnosa do naših sodelavcev ter spodbujanju motivacije in zavzetosti za delo.

 • Dosledno vodimo politiko varnosti in zdravja pri delu, pri čemer nenehno izboljšujemo delovne pogoje in aktivno vplivamo na zmanjšanje delovnih nezgod.
 • Skrbimo za blagostanje naših zaposlenih. Plače, ki jih prejemajo, so občutno višje od povprečja v panogi in slovenskega povprečja. Zaposleni vsako leto prejmejo najvišji možni (neobdavčeni) regres, ob doseganju začrtanih letnih ciljev pa tudi trinajsto plačo.
 • Vsako leto organiziramo dogodke, s katerimi spodbujamo druženje in dober odnos med zaposlenimi. Stik vzdržujemo tudi z nekdanjimi zaposlenimi, našimi upokojenci, za katere vsako leto organiziramo srečanje in pripravimo drobne pozornosti.
 • Načrtno razvijamo kariero zaposlenih, pospešujemo prenos znanj in jih stimulativno nagrajujemo.

Vse svoje aktivnosti usmerjamo k minimiziranju neugodnih vplivov na okolje in pospeševanju sožitja z naravo.

 • Intenzivno povečujemo delež porabe sekundarnega recikliranega aluminija.
 • Zmanjšujemo neugodne vplive na okolje z intenzivnimi naložbami.
 • S pomočjo analize energetske učinkovitosti naprav izvajamo projekt sistematičnega zmanjševanja porabe energentov.
 • Del električne energije proizvedemo sami s pomočjo sončne elektrarne.

Naše poslovanje je transparentno, pošteno in skladno z visokimi moralnimi in etičnimi standardi.

 • Poslovanje je organizirano skladno s Kodeksom poslovnih pravil Impola, ki določa naše vrednote, način delovanja, pričakovanja do zaposlenih in opredeljuje pravila sodelovanja med družbami skupine Impol.

Zaradi vpetosti v lokalno okolje nenehno skrbimo za sožitje s prebivalci, prispevamo k razvoju družbenih aktivnosti, pospešujemo razvoj perspektivnih interesnih dejavnosti ter prispevamo k boljši kakovosti življenja.

 • Sponzoriramo društva in druge organizacije ter finančno podpiramo organizacijo lokalnih in tudi državnih dogodkov.
 • Aktivno poročamo o našem delovanju, načrtih in strategiji ter s tem seznanjamo zainteresirane deležnike.
 • Zmanjšujemo negativne vplive na okolico, predvsem vlagamo v zmanjševanje hrupa.
 • Organiziramo dneve odprtih vrat za lokalne prebivalce.

Politika trajnostnega razvoja skupine Impol

Skupina Impol si nenehno prizadeva za boljše rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in kakovosti. Zlasti podpiramo splošno veljavna načela na področju etike, zaposlovanja in dela, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in biotske raznovrstnosti, kakovosti ter s tem povezane sisteme vodenja in upravljanja. Tako prevzemamo odgovornost za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja pri svojem rednem poslovanju.

Politika trajnostnega razvoja skupine Impol predpisuje glavne smernice in temelje za upravljanje področja trajnostnega razvoja.

Ali ste vedeli?
Uporaba aluminijeve folije za potrebe pakiranja pozitivno vpliva na zmanjšanje stroškov energije.