Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Vizija

Vizija

Proizvajati izdelke iz aluminija z neprestanim povečevanjem stopnje predelave in dodelave.

Poslanstvo

Predelava aluminija v izdelke, ki kupcem zagotavljajo zanje najvišjo možno vrednost in s tem zadovoljevati potrebe kupcev, zaposlenih, lastnikov, okolja in drugih déležnikov. Pri tem potrebe kupcev zadovoljevati z nudenjem za njih najboljšega servisa.

Vrednote

Inovativnost – skupaj s kupci razvijamo proizvode za zadovoljevanje njihovih potreb, skrbimo za inovativnost in stalno izobraževanje zaposlenih.

Marljivost – s timskim delom zagotavljamo sodelovanje vseh zaposlenih in s tem ustvarjamo zaupanje v Impol na trgu ter zanesljivost naših storitev.

Prilagodljivost – naše storitve odlikujejo hitrost, učinkovitost in transparentnost, kar zagotavljamo z neposrednimi stiki s kupci.

Odličnost – zagotavljamo kakovost, kreiramo ideje in izvajamo prodajne aktivnosti z ekološko neoporečnimi proizvodnimi procesi.

Lojalnost – do družbe, lastnikov, sodelavcev in okolja z upoštevanjem zakonskih določil in etičnih norm.