Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Organizacija

Skupina Impol deluje v okviru krovne družbe Impol 2000, d. d., ki ima neposredno odvisne družbe: Impol, d. o. o., Rondal, d. o. o., Impol Servis, d. o. o., in Impol Hungary Kft. Impol, d. o. o., pa deluje s trinajstimi odvisnimi družbami, štirimi pododvisnimi družbami in z dvema pridruženima družbama.

Vse družbe in vse zaposlene zavezuje sprejet Kodeks poslovnih pravil skupine Impol. Ta nas obvezuje k visokim etičnim standardom pri poslovanju in opredeljuje pravila delovanja ter razmerja med posameznimi družbami.

Kontakt:
T: +386(0)2 845 3100
F: +386(0)2 818 1219

Organiziranost skupine Impol