Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Ponoven poziv vsem delničarjem družb Impol 2000, d. d., in Tehnika set, d. d.

4. 10. 2017

Vse delničarje smo že v začetku meseca septembra pisno obvestili, da si morajo zaradi sprememb zakonodaje, ki ukinja fiduciarne račune odvetnikov, najkasneje do konca meseca oktobra 2017 odpreti svoj trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških družb in nanj prenesti svoje delnice.

Ker ugotavljamo, da vas velika večina tega še zmeraj ni storila, vas ponovno pozivamo, da to nemudoma storite!

Delnice tistih, ki do navedenega datuma ne bodo odprli svojega trgovalnega računa oziroma jih ne bodo prenesli na svoj že obstoječi trgovalni račun, se bodo prenesle na sodni depozit. Stroški sodnega depozita bremenijo lastnika delnic! Po petih letih bo lastništvo vseh delnic na sodnem depozitu prešlo v državno last.

Če imate trgovalni račun že odprt, delnice do konca meseca oktobra 2017 prenesite na ta račun. Za prenos se obrnite neposredno na borznoposredniško hišo, pri kateri imate odprt trgovalni račun.

Kje lahko odprete trgovalni račun?

V tabeli so prikazane vse borznoposredniške hiše in njihove kontaktne številke, pri katerih si lahko odprete trgovalni račun. Za odprtje računa s sabo prinesite osebni dokument, davčno številko, bančno kartico (ali hranilno knjigo) in POTRDILO O LASTNIŠTVU DELNIC, ki ste ga prejeli na dom.

Ker večina delničarjev družbe Impol 2000, d. d., prihaja iz Slovenske Bistrice ali okolice, vam sporočamo, da lahko trgovalni račun po dogovoru z Novo KBM  odprete v izbranih poslovalnicah:


Prenos vaših delnic družbe Impol 2000, d. d., na vaš trgovalni račun je brezplačen.   

Če želite, lahko delnice tudi prodate - v tem primeru si trgovalnega računa ne odpirajte!

INFORMACIJE? Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na številki 02 84 53 820 (Darja Spindler) ali 02 84 53 910 (fiduciarka odvetnica Jožica Kvas).

KAKO BO POTEKALA KUPOPRODAJA DELNIC PO ODPRTJU TRGOVALNIH RAČUNOV

Ko boste delničarji pri eni izmed borznoposredniških hiš odprli svoj trgovalni račun, boste vse kupoprodaje in ostale zadeve (dedovanja, podaritve, spremembe naslova, transakcijskega računa …) urejali pri svoji borznoposredniški hiši.

Da boste kupoprodajo pri borznoposredniški hiši lahko izvedli, obvezno potrebujete kupoprodajno pogodbo in soglasje upravnega odbora družbe Impol 2000, d. d. Če prodajate oziroma kupujete delnice Tehnike Set, d. d., soglasje upravnega odbora ni potrebno.

V primeru prodaje delnice bo postopek naslednji:

1.     Prodajalec si poišče kupca. V pomoč vam je lahko spletna stran www.impol.si, kjer so aktualne objave zainteresiranih za nakup ali prodajo delnic.

2.     Kupec in prodajalec skleneta pogodbo. Obvezni podatki v kupoprodajni pogodbi so:

  • ime, priimek, naslov in davčna številka prodajalca in kupca,
  • število delnic, ki je predmet kupoprodaje,
  • kupoprodajna cena,
  • datum pogodbe.

3.     Kupoprodajno pogodbo osebno prinesete v Simfin ali jo pošljete na elektronski naslov darja.spindler@simfin.si, da vam uredimo soglasje upravnega odbora Impola 2000, d. d., za kupoprodajo delnic. Brez soglasja upravnega odbora kupoprodaje ne bo mogoče realizirati. 

4.     Kupec in prodajalec gresta k svoji borznoposredniški hiši, kjer prodajalec podpiše nalog za prenos delnic, kupec pa nalog za prevzem delnic. Borznoposredniška hiša bo od obeh zahtevala soglasje upravnega odbora Impola 2000, d. d., za kupoprodajo delnic.

Če potrebujete pomoč pri sestavi kupoprodajne pogodbe, se lahko obrnete na številko 02 84 53 820 (Darja Spindler).  Naj vas ob tem še opozorimo, da morajo biti kupoprodajne pogodbe ali darilne pogodbe med zakoncema (mož - žena) obvezno notarsko overjene.