Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Prehod iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja

Prehod iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja, 24. 7. 2014

Skupščina družbe Impol 2000, d. d., sprejela spremenjen statut

Skupščina je na zasedanju 11. julija 2014 odločala o delitvi bilančnega dobička, in sicer tudi o višini dividend. Sprejet je bil predlog uprave in nadzornega sveta, da se delničarjem izplačajo dividende v višini 0,31 evra na delnico, kar skupaj znaša 330.397,77 evra. Dividende bodo izplačane do konca oktobra 2014 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 7. julija 2014. 

Za čas od 12. julija 2014 do 31. decembra 2014 je bil imenovan nadzorni svet v sestavi: Milan Cerar (predsednik), Tanja Ahaj, mag. Jože Kavkler in Adolf Žunec.

Skupščina je sprejela tudi spremembe statuta. Med bistvenimi je prehod iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja, ki bo pričel veljati 1. januarja 2015. Prav tako je izvolila člane upravnega odbora za obdobje šestih let. V upravnem odboru bodo Jernej Čokl, Janko Žerjav, Vladimir Leskovar in Milan Cerar. Petega člana upravnega odbora (delavskega predstavnika) ne izvoli skupščina, temveč Predstavniško telo delavcev skupine Impol skladno z dogovorom, sklenjenim med upravnim odborom in predstavniki delavcev – elektorji skupine Impol. Peti član naj bi bil predvidoma izvoljen v začetku leta 2015, njegov mandat pa bo trajal dve leti. Spremenjen statut je dostopen na spodaj navedeni povezavi.