Menu

Finančni kazalniki

Impol v številkah:

Dodana vrednost po zaposlenem: 54.110 EUR
2,76: razmerje med neto zadolženostjo in doseženim EBITDA
62,6 milijona EUR EBITDA
34,5 milijona EUR: čisti dobiček po obdavčitvi
Obseg prodaje: 666,7 milijonov EUR
Število zaposlenih: 2.300
6. največji slovenski izvoznik

Vir: letno poročilo za leto 2017