Menu

Finančni kazalniki

Impol v številkah:

Dodana vrednost po zaposlenem: 49.337 EUR
2,6: razmerje med neto zadolženostjo in doseženim EBITDA
56,8 milijona EUR EBITDA
30,4 milijona EUR: čisti dobiček po obdavčitvi
Obseg prodaje: 543 milijonov EUR
Število zaposlenih: 2.200

Vir: letno poročilo za leto 2016