Menu

Finančni kazalniki

Impol v številkah:

Dodana vrednost po zaposlenem: 53.488 EUR
2,76: razmerje med neto zadolženostjo in doseženim EBITDA
59,4 milijona EUR EBITDA
36,7 milijona EUR: čisti dobiček po obdavčitvi
Obseg prodaje: 727,6 milijona EUR
Število zaposlenih: 2.348
5. največji slovenski izvoznik

Vir: letno poročilo za leto 2018