Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Delničarji

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

  • nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000 d.d., po obračunu za mesec september 2019 znaša: 206,56 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.


Oktober, 2019

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto nina.potocnik@kadring.si. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

  • Prodam 200 delnic družbe Impol 2000, d. d., po ceni 50 eur / delnico. Pokličite na 041 960 542. (objavljeno 11. 10. 2019)
  • Kupim 200 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 821 229. (objavljeno 12. 9. 2019)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 786 895. (objavljeno 11. 9. 2019)
  • Prodam delnice družbe Tehnika Set, d. d. Pokličite na 051 303 261. (objavljeno 10. 09. 2019)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 030 400 697. (objavljeno 27. 8. 2019)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 302 414. (objavljeno 14. 6. 2019)