Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Delničarji

Vrednost delnic

Nerevidirani knjigovodski vrednosti delnice družbe Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec avgust 2017 znašata:

 • knjigovodska vrednost delnice Impola 2000, d. d.,: 53,03 €
 • knjigovodska vrednost delnice, ugotovljena iz konsolidirane bilance stanja skupine Impol 2000, d. d., - izključen kapital manjšinskih lastnikov: 153,44 €
September 2017

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na telefonsko številko 02/80-55-208 ali na elektronsko pošto ursa.zidansek@kadring.si. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

POMEMBNO: POZIV VSEM DELNIČARJEM!

Vsi delničarji si morate zaradi sprememb zakonodaje, ki ukinja fiduciarne račune odvetnikov, najkasneje do konca meseca oktobra 2017 odpreti svoj trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških družb in nanj prenesti svoje delnice. 

Ker ugotavljamo, da vas velika večina tega še zmeraj ni storila, vas ponovno pozivamo, da to nemudoma storite! 

Delnice tistih, ki do navedenega datuma ne bodo odprli svojega trgovalnega računa oziroma jih ne bodo prenesli na svoj že obstoječi trgovalni račun, se bodo prenesle na sodni depozit. Stroški sodnega depozita bremenijo lastnika delnic! Po petih letih bo lastništvo vseh delnic na sodnem depozitu prešlo v državno last.

Več preberite v spodaj priloženem pozivu.

AKTUALNI OGLASI

 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 041 277 442. (objavljeno 18. 10. 2017)
 • Kupim 300 delnic družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 031 348 380. (objavljeno 17. 10. 2017)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 051 326 682. (objavljeno 18. 9. 2017)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 041 289 322. (objavljeno 7. 9. 2017)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 041 428 887. (objavljeno 7. 9. 2017)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 041 821 229. (objavljeno 6. 9. 2017)
 • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Kontakt: 030 400 697. (objavljeno 6. 9. 2017)
 • Prodam 400 delnic družbe Impol 2000, d. d., po ceni 33 evrov na delnico. Kontakt: 041 491 002. (objavljeno 6. 9. 2017)
 • Prodam 406 delnic družbe Impol 2000, d. d. Prosim, pokličite na številko 030 361 089. (objavljeno 3. 7. 2017)