Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Delničarji

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

  • nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000 d.d., po obračunu za mesec junij 2019 znaša: 204,36 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.


Julij, 2019

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto nina.potocnik@kadring.si. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 302 414. (objavljeno 14. 6. 2019)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 749 315. (objavljeno 7. 5. 2019)