Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Delničarji

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

  • nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000 d.d., po obračunu za mesec januar 2020 znaša: 208,96 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.


Februar, 2020

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto ursa.zidansek@kadring.si. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.

AKTUALNI OGLASI

  • Prodam 54 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 051 671 507. (objavljeno 27. 2. 2020)
  • Prodam 701 delnico družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 031 495 472. (objavljeno 21. 2. 2020)
  • Prodam 431 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 031 787 569. (objavljeno 3. 2. 2020)
  • Prodam 149 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 031 250 859. (objavljeno 30. 1. 2020)
  • Prodam 500 delnic družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 051 381 149. (objavljeno 5. 12. 2019)