Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

MARTIN

MARTIN - Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si 

Namen in cilji projekta

Osrednji cilj projekta je okrepiti položaj in vlogo slovenske industrije na področju aluminija in njegovih zlitin ter dvigniti konkurenčnost na globalnem trgu s prehodom iz standardnih v razvojne dobavitelje v mednarodnih verigah in mrežah vrednosti. Pri tem se ta industrija zaveda, da je moderna računalniška simulacija bistvenega pomena za uspeh v mednarodni konkurenci, ker so sami preizkusi pogosto predragi, dolgotrajni, nevarni ali celo neizvedljivi. V sodobnih raziskavah in razvoju industrija aluminija vse bolj uporablja modeliranje, simulacijo in vizualizacijo s pomočjo visoko zmogljivih računalnikov.


Cilj projekta je modeliranje termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem bomo razvili nove mikrostrukturne modele, jih povezali v simulacijski sistem, jih eksperimentalno laboratorijsko potrdili in vgradili ter validirali v proizvodnjo polizdelkov.

Na osnovi izdelanega modela bodo industrijski partnerji natančneje in bolj ciljno vodili celoten proces izdelave aluminijevih zlitin od procesa strjevanja, homogenizacije, do preoblikovanja in ostalih procesnih korakov.


S povečanjem stopnje sodelovanja in interdisciplinarnosti med podjetji in raziskovalnima organizacijama smo si vprojektu zadali naslednje specifične naloge:

  • Izdelava izbranih gnetnih in livnih aluminijevih zlitin.
  • Kvalitativna in kvantitativna opredelitev mikrostrukturnih sestavin na mikro in nano nivoju.
  • Termodinamska in termična obravnava faznih ravnotežij.
  • Razvoj mikrostrukturnih sestavin po posameznih izdelovalnih tehnologijah.
  • Razvoj celovitega simulacijskega sistema procesne poti aluminijevih polizdelkov.
  • Testiranje preoblikovalnosti ter z njim povezanih termomehanskih parametrov, rekristalizacije in deformacijskega utrjevanja s poudarkom na stopnji homogenizacijskega žarjenja.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekt traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

SODELOVANJE

Vodilni partner
Partnerji projekta

NOVICE

Več informacij
                                          
Vodja projekta
Dr. Peter Cvahte                               
Impol, d.o.o.                                             
peter.cvahte@impol.si                          
Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica                               

Projektna pisarna
Urška Kukovič Rajšp
Kadring, d.o.o.
urska.kukovic@kadring.si, 040 602 491
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica