Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

KOC MAT

Kompetenčni center za razvoj materialov kot končnih produktov (KOC MAT)

Podjetje Impol, d.o.o., je vodilni partner Kompetenčnega centra za razvoj materialov kot končnih produktov (KOC MAT).

Namen KOC MAT je opredeliti temeljne kompetence ključnih profilov zaposlenih na DM upravljalec strojev, vzdrževalec strojev, proizvodni delavec, inženir in vodja v proizvodnem procesu v predelovalni industriji in te profile zaposlenih razviti tako, da bodo uspešno obvladovali uporabo naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije. Z vzpostavitvijo kompetenčnega centra bomo na novo zasnovali kompetenčne profile ključnih poklicev v metalurgiji ter izvedli usposabljanja zaposlenih za bolj učinkovito in uspešno delo ter za proizvodnjo bolj kakovostnih izdelkov.  

Kompetenčni center KOC MAT združuje 20 podjetij, od tega 18 panožnih podjetij (podjetja iz skupine Impol: Impol PCP, d. o. o., Impol FT, d. o. o., Impol LLT, d. o. o., Stampal SB, d. o. o., Impol FinAl, d. o. o., Rondal, d. o. o., podjetja iz skupine SIJ: SIJ ACRONI, d. o. o., SIJ SUZ; d. o. o., SIJ ELEKTRODE, d. o. o., podjetja iz skupine TALUM: TALUM, d. d., TALUM SERVIS IN INŽENIRING, d. o. o., TALUM IZPARILNIKI, d. o. o., podjetja SWATYCOMET, d. o. o., ŠTORE STEEL, d. o. o., ALUMAT, d. o. o., Hosekra, d. o. o., Alumero, d. o. o. in Vamar, d. o. o.). Kot kadrovski partner sodeluje podjetje Kadring, d. o. o.

Metalurgija in celotna kovinsko-predelovalna industrija imata pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Družbe v dejavnosti proizvodnje kovin, livarski industriji in kovinsko-predelovalni industriji so leta 2014 ustvarile 8,861 milijarde čistih prihodkov (22,7 % BDP v Sloveniji v tistem letu). Od leta 2010 se indeks izvoza nenehno povečuje, izrazito izvozno usmerjenost pričakujemo tudi v prihodnje. Slovenija je na področju proizvodnje kovinskih izdelkov z vidika tehnološke intenzivnosti primerljiva z vodilnim evropskimi državami, kar kažejo tudi študije (FIDEA, 2014), panoga pa je vpeta tudi v številne dobaviteljske verige.

Cilji projekta so:

  • izdelava kompetenčnega modela za šest ključnih profilov zaposlenih: upravljalec strojev, vzdrževalec strojev, proizvodni delavec, inženir, vodja v proizvodnem procesu in komercialist;
  • nadgradnja ciljnih kompetenc za razvoj naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije;
  • izgradnja kompetenc ključnih zaposlenih;
  • priprava in realizacija plana usposabljanj za ključne profile;
  • realizacija več kot 1.000 vključitev v usposabljanja;
  • nadgradnja enega študijskega programa;
  • ustvarjanje verig vrednosti, baze znanja in sodelovanja pri razvoju naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije med panožnimi podjetji;
  • prenos dobrih praks s področja razvoja materialov med podjetji in vzpostavitev trajnega sistema prenosa dobrih praks in
  • vzpostavitev ali nadgradnja sistema mentorstva znotraj podjetij.

Projekt traja od 1. 6. do 31. 10. 2018.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Panožni model kompetenc KOC MAT