Menu

15. raziskovalni simpozij skupine Impol

14. 10. 2019
V četrtek, 10. oktobra 2019, se je v Hotelu Jakec na Treh Kraljih odvil 15. raziskovalni simpozij skupine Impol. Najprej je v uvodnem pozdravu udeležence pozdravil glavni izvršni direktor skupine Impol, Andrej Kolmanič, nato so se zvrstila predavanja in predstavitve. Tematika simpozija je bila razdeljena na štiri sklope.

Prvi sklop je zajemal spremembe, ki jih prinaša zunanje okolje. V tem sklopu so bile najprej predstavljene posledice digitalne transformacije za slovensko gospodarstvo in strateški odzivi uspešnih držav, iz družbe TPV pa so predstavili izzive, s katerimi se soočajo dobavitelji v avtomobilski industriji na področju vodenja kakovosti.

Druga tematika je bila posvečena tehnologiji, in sicer so predstavniki iz skupine Impol na področju razvoja predstavili tri področja:

  • razvoj materiala za BMW,
  • razvoj pločevine s teksturirano površino EDT,
  • nov postopek izdelave litih palic za kovanje.

Tretja tematika se je osredotočala na osvajanje trgov, kjer je pogovor poleg tega, kakšne bodo tržne priložnosti v prihodnje, zajemal predvsem, kako čim bolj kakovostno obvladovati vse zahteve kupcev.

Četrti sklop je bil posvečen kakovosti in organizacijski kulturi, predvsem, kako usklajevati kakovost z razvojem in rastjo organizacije ter kako spreminjati organizacjsko kulturo. V zadnjih destih letih se namreč veliko govori o pomenu organizacijke kulture za finančno uspešnost podjetij, pri čemer je pomembno, da se organizacije zavedajo, da je pomembna sprememba iz tradicionalne v moderno organizacijsko kulturo, ki omogoča hitrejše prilagajanje v hitro spreminjajočem okolju.