Menu

Obvestilo o sprejetih sklepih 20. skupščine delničarjev družbe Impol 2000 d. d.

12. 7. 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Impol 2000, d. d., Partizanska 38, Slovenska Bistrica, objavlja sprejete sklepe 20. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala dne 14. 7. 2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani skupine Impol, www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Impol 2000, d. d.