Menu

Liti izdelki

Lastna livarna predstavlja srce skupine Impol

S sodobno opremo in z nenehnim posodabljanjem in povečevanjem livnih kapacitet sledimo kakovostnim zahtevam letalske in avtomobilske industrije. S pomočjo bogatega metalurškega znanja, ki ga nadgrajujemo ves čas našega obstoja, smo razvili številne zlitine, ki jih polkontinuirno lijemo v drogove, brame različnih dimenzij in kontinuirno v širok liti trak. Trenutno imamo v programu litja več kot 170 različnih kemičnih sestav, število pa vsako leto narašča. Livarno imamo na dveh lokacijah v Sloveniji, kjer lijemo predvsem drogove in liti trak, ter v Srbiji, kjer lijemo predvsem brame. Obe livarni pa imata možnost litja obeh programov. Linije livarne so sodobne in računalniško vodene, nadzirane ter opremljene z arhiviranem procesnih parametrov. 

Močnejši in zmogljivejši

Kapaciteta naših livarn znaša 210.000 ton odlitkov, od tega 110.000 ton odlitkov proizvedemo v Sloveniji in 100.000 ton v Srbiji.

S posodobitvijo talilnih peči smo zvišali možnost uporabe večjega deleža sekundarnega, organsko bolj onesnaženega odpada, ob tem pa znižali onesnaženost in količino dimnih plinov, ki jih izpuščamo v okolje. Tako lahko sedaj poleg industrijskega čistega odpada v zlitinah uporabljamo tudi višji delež zbirateljskega odpadnega aluminija. Kljub povečanju količine zbirateljskega aluminija smo uspeli izboljšati kakovost zlitin.

Kakovost je na prvem mestu

Drogove po litju in homogenizaciji tudi 100-odstotno avtomatsko pregledujemo z ultrazvočno napravo, ki omogoča ultrazvočni pregled drogov skladno s standardom AMS-MIL-STD-2154 po razredu B in A ter standardom ASTM B594 razreda B in A.

V prihodnjih letih pa bomo povečevali predvsem kapaciteto litja širokega traku in posodabljali ter povečevali homogenizacijske kapacitete.

Kontakt:
Andrej Kolmanič
T: 00386 2 845 37 08