Menu

Inovacije in kakovost

Pot do napredka ni niti hitra niti lahka

Nenehno vlagamo v razvoj in spodbujamo inovacije ter s tem povečujemo svojo konkurenčno prednost. Naša vizija obsega stalno usmeritev v izboljšave procesov in izdelkov, rast ter doseganje višje kakovosti. Tako uspešno povečujemo proizvodnjo, širimo obseg prodaje in dvigamo dodano vrednost izdelkov.

S pomočjo sistematične organizacije razvoja ter previdnosti in premišljenosti pri uvajanju novih projektov in naložb dosegamo zavidljive rezultate. Ob tem, da smo v zadnjih desetih letih več kot podvojili proizvodnjo in dodano vrednost na zaposlenega, smo bili vključeni v številne zahtevne projekte, s katerimi smo pomembno prispevali k razvoju znanosti. Med najpomembnejše dosežke štejemo tudi sodelovanje pri razvoju nanotehnologije in izdelavo zlitin za satelit, ki je že krožil po vesolju.