Menu

OHSAS 18001

Certifikat OHSAS 18001 smo prejeli decembra 2000. Certifikat je mednarodno veljaven dokument, ki zaposlenim, kupcem in zainteresirani javnosti potrjuje, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to področje nenehno izboljšujemo. Certifikat nam je podelila akreditirana certifikacijska hiša BVQI. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BVQI, potrjujemo, da je sistem poklicnega zdravja in varnosti primeren, da se izvaja na vseh ravneh Impolovega delovanja ter da dosegamo nenehno izboljševanje na področju poklicnega zdravja in varnosti vseh zaposlenih.