B2B portal
Iskanje

Po skoraj dveh letih in pol smo zaključili projekt InoProAl

Novo razviti izdelki kmalu na trgu

InoProAl je bil eden pomembnejših projektov, ki so se v letih 2009-2011 odvijali v skupini Impol. Projekt, ki se je pričel 1. maja 2009, je združil več različnih podjetij in inštitucij, njihov cilj pa je bil razviti inovativne izdelke vrhunske kakovosti, ki bodo predstavljali konkurenčno prednost pri proizvodnji najzahtevnejših odkovkov in izdelavo profilov velikih dimenzij do očrtanega kroga 320 mm. In nalogo smo opravili z odliko! V okviru projekta smo razvili enajst novih izdelkov (štiri različne kovaške palice in sedem različnih profilov), s katerimi se Impol postavlja ob bok maloštevilnim in ozko specializiranim svetovnim proizvajalcem.

 

Novi izdelki in tehnologije

V okviru projekta InoProAl smo razvili štiri povsem nove specialne kovaške palice, ki so namenjene avtomobilski industriji, v kateri je Impol že uveljavljen dobavitelj polizdelkov. Palice s svojo sestavo, mikrostrukturo, preoblikovalnostjo in mehanskimi lastnostmi zagotavljajo vrhunsko kakovost. Pri njihovem razvoju smo za potrebe podjetja Impol, d.o.o., razvili tudi novo tehnologijo termične priprave materiala pred iztiskanjem, ki se imenuje BQ (Billet Quenching) in je pravzaprav način hitrega ohlajanja (gašenja) okroglice pred iztiskanjem.

V sklopu projekta smo razvili tudi nove nestandardne profile posebne geometrije do očrtanega kroga 320 milimetrov z ozkimi tolerancami in vrhunsko kakovostjo površine ter postopke, ki nam omogočajo izdelavo profilov po zahtevah končnih kupcev. Rezultat razvoja je sedem novih profilov, ki so nam omogočili osvojitev novih znanj za izdelavo profilov, ki jih pred projektom nismo proizvajali, saj za to nismo imeli potrebnega znanja in opreme. Razvoj teh profilov bo omogočil širitev ponudbe podjetja na področje, ki ga zaradi tehnološke neustreznosti opreme in tehnologije izdelave orodja podjetje Impol ni pokrivalo.

Nove specialne kovaške palice in nestandardni profili posebne geometrije predstavljajo povsem nove izdelka podjetja Impol, d.o.o. Tovrstne kovaške palice in profile sicer že izdelujejo maloštevilni, ozko specializirani svetovni proizvajalci. Z osvojenim znanjem, ki ga je omogočil projekt InoProAl se bo podjetje Impol, d.o.o., postavilo ob bok specialistom za izdelavo specifičnih izdelkov, procesov in tehnologij, na nekaterih segmentih pa jih bo nedvomno tudi prehitelo. Pri razvoju končnega izdelka gre namreč za kombinacijo uporabe posebnih znanj, razvoja novih tehnologij in procesov ter inovativne modifikacije že obstoječe visoko zahtevne tehnologije, saj je bilo za namen projekta treba razviti tudi nove tehnologije gašenja izdelkov iz zlitin na ekstruzijski liniji, razviti specifični računalniški model ekstruzije z računalniško procesno kontrolo ter razviti in izdelati nova namenska orodja za ekstruzijo komornih profilov velikih dimenzij.

 

Kdo je sodeloval?

V okviru projekta so se v konzorcij združila podjetja Impol, d.o.o., Kaldera, d.o.o., in Ates, d.o.o., sodelovali pa so tudi Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Inštitut IMT in podjetje C3M iz Ljubljane ter italijansko podjetje Cometal Engineering. Projekt InoProAl je torej omogočil združitev različnih specializiranih podjetij, fakultet in inštitutov, pri čemer je vsako prispevalo odločilen kamenček v mozaik, ki nas je pripeljal do končnega rezultata. Vsa sodelujoča podjetja so razvila za svoje procese numerične programe in osvojila znanja, ki jim tudi po zaključku projekta omogočajo nadaljevanje lastnega razvoja dejavnosti.

Impol, d.o.o.: Podjetje Impol je bilo zadolženo za koordinacijo in vodenje projekta ter za izdelavo produktnih izdelkov. Njihovo delo je obsegalo litje zlitin, osnovne raziskave mikrostrukture z optično mikroskopijo, iztiskanje zlitin in izvajanje testov v proizvodnji tako na zlitinah kot na orodjih za iztiskavanje. Kot največji partner v projektu je Impol vgradili vse podizdelke v proizvodnjo z namenom, da jih po koncu projekta uporabi za proizvodnjo in jih z minimalnimi posegi iz razvojnih aplikacij nadgradi v industrijske.

Kaldera, d.o.o.: Podjetje je bilo zadolženo za razvoj orodij za končne izdelke tako za specialne kovaške palice kot za profile posebne geometrije. Tekom projekta je posodobilo razvoj orodja z vključitvijo numeričnih programov MKE kot integralno celoto načrtovanja in razvoja geometrije orodja.

Ates, d.o.o.: Zadolžitev podjetja v projektu je bil razvoj aplikacij ProHom ter TermoProCoSy ter koordinacija vseh točk podprojekta, ki so se nanašale na industrijsko avtomatizacijo procesov. Izdelali so algoritme za homogenizacije razvojnih zlitin, grafične vmesnike, baze za zajemanje podatkov ter vmesnike za izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami. Projekt je omogočil podjetju osvojitev znanj večprocesorskega in večkrmilniškega vodenje procesov.

C3M, d.o.o.: Podjetje je razvilo namenski informacijski sistem PRO-MASTER, ki bo omogočil nadaljnji razvoj izdelkov za iztiskanje z uporabo numeričnih metod, numerično načrtovanje procesov in numerično avtomatizirano analizo iztiskanja okroglic. Razvilo je edinstven sistem, ki bo omogočil podjetju Impol po zaključku projekta implementacijo sistema v proizvodni proces in s tem močnim analitičnim orodjem prednost pred konkurenco na globalnem trgu.

Cometal Engineering S.p.A: Podjetje kot eden izmed vodilnih proizvajalcev opreme za iztiskavanje smo vključili v projekt z odkupom njihovih znanj za novo tehnologijo, ki smo jo tekom trajanja projekta vključili v razvoj želenih izdelkov. Z nakupom znanj smo lahko v krajšem času realizirali zastavljene cilje.

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Fakulteta je bila vključena v eksperimentalnem delu preizkušanja materialov. Na stroju za termomehanske simulacije metalurških stanj Gleeble 1500D so opravili kompletno testiranje materialov po posameznih stopnjah procesa (raztopno žarjenje, gašenje pred deformacijo, deformacijo, gašenje po deformaciji). Brez tega dela testiranj projekt v načrtovanem obsegu ne bi bil izvedljiv.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru: Fakulteta za strojništvo se je vključila v razvoj s svojim ekspertnim znanjem o nadzoru in spremljanju kakovosti hidravličnih tekočin, ki so ključnega pomena za delovanje iztiskalnic. Tako smo lahko tudi med testi nadzirali iztiskalnice in preprečevali njihovo preobremenitev. Z razvojem sistema za nadzor kakovosti olj je po zaključku projekta omogočeno načrtovano in pravočasno zamenjati hidravlično olje, ki se iztroši.

Inštitut IMT Ljubljana: Inštitut je z svojo opremo odločilno vplival na karakterizacijo mikrostruktur zlitin in določitev faz. V preiskavo smo vključili tako SEM kot TEM mikroskopijo in tako za vsako fazo procesa popolnoma karakterizirali in ovrednotili vse faze in precipitate v zlitini ter določili učinkovitost posamezne tehnološke operacije. Skupaj s testi, ki so jih izpeljali na Naravoslovnotehniški fakulteti, smo dobili celostno sliko o termometalurških procesih in njihovem vplivu na materialne lastnosti. Brez tega sodelovanja ne bi bilo končnih rezultatov.

Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru razvojno investicijskega projekta v obdobju 2009-2011.

VREDNOST PROJEKTA: 5.287.311,14 €
VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV: 5.140.128,70 €
VREDNOST SUBVENCIJE (EU+SLO): 3.124.994,27 €
VIŠINA PRISPEVKA SKUPNOSTI (85 %): 2.656.244,98 €
DELEŽ SUBVENCIJE GLEDE NA SKUPNO VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV: 60,80 %
DELEŽ SUBVENCIJE GLEDE NA SKUPNO VREDNOST PROJEKT: 60,80 %
TRAJANJE IZVEDBE: 27 MESECEV
ZAKLJUČEK PROJEKTA: 31.8.2011

Kontakt:

Vodja projekta: dr. Peter Cvahte, Prikaži e-naslov, Tel: 02 8453 100

Skrbnik projekta: Irena Šela, irena.sela@impol.si, Tel: 02 8453 100

Kontaktna oseba za informacije na spletu: Nina Potočnik, nina.potocnik@kadring.si, Tel: 02 8055 200

Povezava do organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 (Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko) se nahaja TUKAJ.