Menu

Ali ste vedeli?
Število delovnih nezgod smo v zadnjih desetih letih zmanjšali za 53 odstotkov.

Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti

Naš sistem varovanja poklicnega zdravja in varnosti izhaja iz standarda OHSAS 18001 in je združen s sistemoma kakovosti po standardu ISO 9001 in ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.
Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti (PZ&V) se je po načelih standarda OHSAS 18001 v Impolu začel uvajati v letu 1999 z upoštevanjem zahtev Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/2011).

Med temeljnimi aktivnostmi vodenja sistema poklicnega zdravja in varnosti so:

  • informiranje in ozaveščanje zaposlenih o varnem delu,
  • promoviranje zdravega načina življenja,
  • redno usposabljanje zaposlenih za varno delo,
  • spremljanje bolniških odsotnosti in izvajanje letnih preventivnih razgovorov z zaposlenimi, pri katerih se odsotnosti pogosto pojavljajo,
  • spremljanje in obveščanje o nezgodah in incidentih zaposlenih,
  • nagrajevanje zaposlenih in motiviranje za povečanje pazljivosti pri delu,
  • sofinanciranje Društva za promocijo zdravja Impol.