Menu

Ali ste vedeli?
Število delovnih nezgod smo v zadnjih desetih letih zmanjšali za 53 odstotkov.

Politika poklicnega zdravja in varnosti

Sistematično vodenje poklicnega zdravja in varnosti že od leta 2000

Politiko poklicnega zdravja in varnosti sprejema uprava po posvetu z vsemi vodilnimi strukturami v skupini. Prvo politiko poklicnega zdravja in varnosti je uprava družbe Impol sprejela decembra 2000. Vodstvo se je takrat zavezalo nenehnemu izboljševanju zdravja in varnosti zaposlenih ter spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje. Politika poklicnega zdravja in varnosti je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda OHSAS 18001 in temelj za postavitev ciljev na področju poklicnega zdravja in varnosti. Politika je objavljena na ključnih mestih v organizaciji.

Del politike skupine Impol:

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Nenehno razvijati kompetence zaposlenih za gradnjo zavzetosti in pripadnosti.

Graditi organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta.