Menu

Ali ste vedeli?
Število delovnih nezgod smo v zadnjih desetih letih zmanjšali za 53 odstotkov.

Varnost pri delu

Skrb za ohranjanje zdravja in varnosti je naša trajna odgovornost

Zdravje in varnost vseh naših zaposlenih in ostalih, ki vstopajo v naše prostore, je naša prioriteta, zato so številne aktivnosti usmerjene v izboljševanje delovnih pogojev, zmanjševanje nezgod pri delu in spodbujanje zdravega načina življenja. V družbah skupine Impol postavljamo visoke standarde za zagotavljanje zdravja in varnosti ter aktivno delujemo na področju odpravljanja tveganj. 

Uporabljamo celosten pristop, ki zajema učinkovito usposabljanje, odprto komuniciranje, presojanje učinkov, nagrajevanje in preventivno delovanje na področju promocije zdravja in varnosti. Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganj ter ukrepanje so orodja vodstva za nenehne izboljšave. Vodenje poklicnega zdravja in varnosti temelji na standardu OHSAS 18001, ki smo ga pridobili leta 2000.

Del politike skupine Impol:

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Nenehno razvijati kompetence zaposlenih za gradnjo zavzetosti in pripadnosti.

Graditi organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta.