Menu

Ali ste vedeli?
Število delovnih nezgod smo v zadnjih desetih letih zmanjšali za 53 odstotkov.

Varnost pri delu

Skrb za ohranjanje zdravja in varnosti je naša trajna odgovornost

Zdravje in varnost vseh naših zaposlenih in ostalih, ki vstopajo v naše prostore, je naša prioriteta, zato so številne aktivnosti usmerjene v izboljševanje delovnih pogojev, zmanjševanje nezgod pri delu in spodbujanje zdravega načina življenja. V družbah skupine Impol postavljamo visoke standarde za zagotavljanje zdravja in varnosti ter aktivno delujemo na področju odpravljanja tveganj. 

Uporabljamo celosten pristop, ki zajema učinkovito usposabljanje, odprto komuniciranje, presojanje učinkov, nagrajevanje in preventivno delovanje na področju promocije zdravja in varnosti. Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganj ter ukrepanje so orodja vodstva za nenehne izboljšave. Vodenje poklicnega zdravja in varnosti temelji na standardu OHSAS 18001, ki smo ga pridobili leta 2000.

Sistem poklicnega zdravja in varnosti

Naš sistem varovanja poklicnega zdravja in varnosti izhaja iz standarda OHSAS 18001 in je združen s sistemoma kakovosti po standardu ISO 9001 in ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. 
Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti (PZ&V) se je po načelih standarda OHSAS 18001 v Impolu začel uvajati v letu 1999 z upoštevanjem zahtev Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/2011).

Politika skupine Impol

Politiko poklicnega zdravja in varnosti sprejema uprava po posvetu z vsemi vodilnimi strukturami v skupini. Prvo politiko poklicnega zdravja in varnosti je uprava družbe Impol sprejela decembra 2000. Vodstvo se je takrat zavezalo nenehnemu izboljševanju zdravja in varnosti zaposlenih ter spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje. Politika poklicnega zdravja in varnosti je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda OHSAS 18001 in temelj za postavitev ciljev na področju poklicnega zdravja in varnosti. Politika je objavljena na ključnih mestih v organizaciji.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU 


Nenehno razvijati kompetence zaposlenih za gradnjo zavzetosti in pripadnosti.

Graditi organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta.

Celotno politiko skupine Impol najdete tukaj >>

Certifikat OHSAS 18001

Certifikat OHSAS 18001 smo prejeli decembra 2000. Certifikat je mednarodno veljaven dokument, ki zaposlenim, kupcem in zainteresirani javnosti potrjuje, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to področje nenehno izboljšujemo. Certifikat nam je podelila akreditirana certifikacijska hiša BVQI. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BVQI, potrjujemo, da je sistem poklicnega zdravja in varnosti primeren, da se izvaja na vseh ravneh Impolovega delovanja ter da dosegamo nenehno izboljševanje na področju poklicnega zdravja in varnosti vseh zaposlenih.

Certifikat OHSAS 18001 najdete tukaj >>