Menu

Skrb za okolje

Prevzemamo odgovornost za prihodnost našega planeta

Skrb za okolju prijazno ravnanje gojimo že desetletja, naš prvi ekološki projekt smo tako uspešno zaključili že leta 1984. Predanost zmanjševanju vplivov na okolje je tesno povezana z našo zavezo lokalnemu okolju, na osnovi katere soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce. V zadnjih tridesetih letih smo s pomočjo tehnoloških izboljšav uspešno izpeljali številne projekte in bistveno zmanjšali vplive na okolje.  

Delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev.    

Zavezanost varovanju okolja dokazujemo tudi s standardom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2000.