Menu

Skrb za okolje

Prevzemamo odgovornost za prihodnost našega planeta

Skrb za okolju prijazno ravnanje gojimo že desetletja, naš prvi ekološki projekt smo tako uspešno zaključili že leta 1984. Predanost zmanjševanju vplivov na okolje je tesno povezana z našo zavezo lokalnemu okolju, na osnovi katere soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce. V zadnjih tridesetih letih smo s pomočjo tehnoloških izboljšav uspešno izpeljali številne projekte in bistveno zmanjšali vplive na okolje.  

Delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Certifikat ISO 14001

Zavezanost varovanju okolja dokazujemo tudi s standardom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2000.

Certifikat ISO 14001 najdete tukaj >>

Politika skupine Impol

Prvo okoljsko politiko smo sprejeli maja 1999. S sprejetjem politike se je vodstvo zavezalo k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja, spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje, predpisov in drugih zahtev. Okoljska politika je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda ISO 14001 in temelj za postavitev ciljev na področju varovanja okolja. 

S sprejetjem okoljske politike smo se zavezali odgovornemu ravnanju, hkrati pa je varovanje okolja postalo naša stalna aktivnost, ki se glede na spremembe tudi prilagaja in dopolnjuje. Na tem področju uspešno sodelujemo z lokalno skupnostjo.

OKOLJE

Prispevati k ohranjanju naravnih virov z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave.

Postopno vlagati v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajati varnejše in zdravju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti. 

Celotno politiko skupine Impol najdete tukaj >>