Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve skupine Impol

Najpomembnejši cilj: Letni prihodek povečati na več kot milijardo evrov.

Predvidena rast dobička: Dobiček bomo povečali s 33 milijonov evrov v letu 2017 na 86 milijonov evrov v letu 2025.

Predvidena rast proizvodnje: Obseg proizvodnje se bo povečal iz 241 tisoč ton v letu 2017 na 406 tisoč ton v letu 2020.

Predvidena letna izplačila dividend: Skupina Impol bo delničarjem predvidoma zagotavljala dividende, predstavljene v tabeli.


PREDVIDENO IZPLAČILO DIVIDEND (V 000 EUR)
LETO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
IZPLAČILO DIVIDEND 2.000 2.012 2.169 2.470 2.688 3.240 3.346 3.954 5.062

Podrejeni cilji:

  • Dobiček v največji možni meri usmeriti v širjenje in posodobitev ter v zagotavljanje vsaj 60-odstotnega financiranja poslovnih procesov s kapitalom.
  • Večino ali celoto prodaje usmeriti končnim kupcem, s katerimi se izdelek skupaj razvija in s tem postati njihov razvojni dobavitelj.
  • Ostati vodilni evropski dobavitelj avtomobilske industrije na področju palic za kovanje ter drugih stiskanih izdelkov in postati njen pomemben dobavitelj valjanih izdelkov.
  • Povečati obseg dodatno dodelanih izdelkov na vsaj šestdeset tisoč ton na leto.
  • Razviti nove programe finalizacije valjanih in stiskanih izdelkov.
  • Kot vhod uporabiti 30 odstotkov eksternih sekundarnih surovin – in temu primerno prilagoditi tehnologijo.
  • Zmanjševati potrebne vhodne količine z zniževanjem pretočnih faktorjev in faktorjev odgora z vsaj odstotno letno dinamiko.
  • Z organizacijskimi ukrepi do leta 2025 še povečati v tej strategiji že predviden obseg poslovanja vsaj za 15.000 ton letno in s tem povečati dobiček dodatno za okrog sedem milijonov evrov letno.
  • Z digitalizacijo avtomatizirati krmiljenje vseh proizvodnih in logističnih procesov ter v ta proces aktivno vključiti kupce in dobavitelje.