Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Nabava sekundarnega aluminija

Tehnično prevzemni pogoji

Sekundarni aluminij (scrap) se uporablja kot surovina za proizvodnjo gnetnih aluminijevih zlitin. Nastal je kot posledica zbiranja in/ali obnavljanja naslednjih tipov aluminija:

  • Industrijski odpadni aluminij, ki nastaja pri različnih stopnjah predelave v aluminijeve polizdelke ali končne izdelke.
  • Sekundarni odpadni aluminij, ki nastane iz izdelkov po uporabi.
  • Sekundarni pretaljeni ingoti/klobuki, ki nastanejo pri pretaljevanju odpadkov z znano kemijsko sestavo. 


Tehnično prevzemni pogoji specificirajo zahteve in smernice za posamezne vrste scrapa, ki so specificirane v standardih EN 1780-1 do 1780-3 in EN 13920-1 do 13920-16, izdani leta 2002/2004. Dostopni so v priloženi datoteki.